LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Domov | Top menu » Kontakty

Kontakty

LOZORNO spol. s r.o.

IČO: 44 852 142
IČ DPH: 20 228 497 74
Číslo účtu: 327 555 6001/5600

Výkonný riaditeľ spoločnosti: Ing. Juraj Schwarz

Kontakty
Mobil: 0948 522 506
Tel.: 02/ 692 043 20
E-mail: riaditelsro@lozorno.sk

Office:
Športové nám. 657/24, 900 55 Lozorno