LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Domov | Top menu » Schéma LOZORNO spol. s r.o.

Schéma LOZORNO spol. s r.o.

Schéma LOZORNO spol. s r.o.

Zmena organizačnej schémy spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. s účinnosťou od 1. 2. 2015

PDF dokument s novou organizačnou schémou

Organizačná schéma platná od 1. 2. 2015

Popis schémy

  • Konateľ s.r.o.
  • ČOV - kanalizácia, vodné hospodárstvo
  • Údržba a technické služby obce
  • Zdravotné stredisko