LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Cenníky

Cenníky

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
18.09.2019 Oznámenie o zmene Cenníka vodného a stočného pdf    [30.02 KB] -
18.09.2019 Cenník vodného a stočného platný od 09/2019 pdf    [539.94 KB] -
27.04.2017 Nový cenník vodného a stočného platný pre rok 2017 na základe rozhodnutia zo dňa 27.02.2017 - pdf    [332.16 KB]
27.04.2017 Rozhodnutie URSO č. 0134/2017/V o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2017 a zrušenie rozhodnutia č. 0014/2017/V - pdf    [795.7 KB]
13.12.2016 Cenník vodného a stočného platný pre rok 2017 - pdf    [739.13 KB]
17.12.2013 Cenník vodného a stočného na rok 2014 - pdf    [892.34 KB]
07.11.2012 Cenník vodného a stočného na rok 2013 doc    [87 KB] pdf    [253.72 KB]
15.03.2012 Cenník vodného a stočného na rok 2012 doc    [220.5 KB] pdf    [21.21 KB]
26.04.2011 Cenník služieb Lozorno spol. s r.o. - pdf    [199.67 KB]
26.04.2011 Cenník vodného a stočného na rok 2011 - pdf    [21.21 KB]