LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Rozhodnutia URSO

Rozhodnutia URSO

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
20.03.2023 Rozhodnutie č.: 0110/2023V o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pdf    [263.82 KB] -
03.11.2021 Rozhodnutie o zmene rozhodnutia č.0134/2017/V z 27.02.2017 pdf    [207.72 KB] -
20.01.2021 Evidencia štandardov kvality za rok 2020 pdf    [241.29 KB] -
20.01.2021 Evidencia štandardov kvality za rok 2019 pdf    [221.46 KB] -
27.04.2017 Rozhodnutie URSO č. 0134/2017/V o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2017 a zrušenie rozhodnutia č. 0014/2017/V - pdf    [795.7 KB]
02.03.2017 Rozhodnutie o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou od r. 2017 do 31.12.2021 - pdf    [795.7 KB]
21.11.2016 Rozhodnutie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verej. kanalizáciou na r. 2017 - pdf    [1.19 MB]
17.12.2013 Rozhodnutie URSO o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou - pdf    [701 KB]
04.06.2013 Potvrdenie o registrácii - pdf    [2.02 MB]
06.11.2012 Rozhodnutie URSO o cenovej regulácii výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody ver. vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody ver.kanalizáciou na obd. 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 - pdf    [2.04 MB]
29.11.2011 Rozhodnutie URSO o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody ... - pdf    [601.97 KB]