LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Odpadová voda

Odpadová voda

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
19.02.2021 Protokoly o skúške vzoriek odpadovej vody v roku 2020 (2) pdf    [935.46 KB] -
04.02.2021 Protokoly o skúške vzoriek odpadovej vody v roku 2020 pdf    [937.71 KB] -
04.08.2020 Sledovanie vyčistenej vody ČOV za roky 2019-2022 xls    [43.5 KB] -
04.11.2019 Protokol o skúške 115414/2019 pdf    [671.93 KB] -
24.01.2019 Protokol o skúške č. 332112019 pdf    [1.08 MB] -
27.07.2018 Sledovanie vyčistenej vody ČOV za roky 2015-2018 - xls    [38.5 KB]
24.11.2017 Protokol o skúške 140650/2017 - PDF    [663.49 KB]
27.06.2017 Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV Lozorno do recipienta Suchý potok - pdf    [738.13 KB]
05.06.2017 Protokol o skúške č. 5039412017. 26.04.2017 - 15.05.2017 - pdf    [268.13 KB]
06.02.2017 Evidencla štandardov kvality za oblast‘ VODA - odpadová - pdf    [302.75 KB]
01.02.2017 Protokol o skúške č. 298612017 zo dňa 20. 01. 2017 - pdf    [1.23 MB]
22.02.2016 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová - pdf    [136.63 KB]
08.01.2016 Sledovanie vyčistenej vody ČOV za roky 2015-2018, stav k 12-2015 - xls    [16 KB]
16.12.2015 Protokol o skúške č. 138126/2015 - pdf    [708.47 KB]
01.12.2015 Sledovanie vyčistenej vody ČOV za roky 2015-2018, stav k 11-2015 - xls    [16 KB]
02.11.2015 Sledovanie vyčistenej vody ČOV za roky 2015-2018, stav k 10-2015 - xls    [16 KB]
02.02.2015 Sledovanie vyčistenej vody ČOV Lozorno, za roky 2011-2014, stav k 12-2014 - xls    [14.5 KB]
08.09.2014 Sledovanie vyčistenej vody ČOV Lozorno, za roky 2011-2014, stav k 08-2014 - xls    [14.5 KB]
11.08.2014 Sledovanie vyčistenej vody ČOV Lozorno, za roky 2011-2014, stav k 07-2014 - xls    [14.5 KB]
22.05.2014 Sledovanie vyčistenej vody ČOV Lozorno, za roky 2011-2014, stav k 05-2014 - xls    [15.5 KB]
20.05.2014 Protokol o skúške č. 39881/2014 zo dňa 07.05.2014 - pdf    [75.54 KB]
05.02.2014 Protokol o skúške č. 6776/2014 zo dňa 31.01.2014 - pdf    [180.52 KB]
08.10.2013 Protokol o skúške č. 76354/2013 zo dňa 04.09.2013 - pdf    [697.52 KB]
30.04.2013 Protokol o skúške č. 2668/2013 zo dňa 14. 01. 2013 - pdf    [810.2 KB]
04.02.2013 Protokoly o skúške zo dňa 14. 01. 2013 - pdf    [438.78 KB]
25.07.2012 Protokol o skúške 39049/2012 zo vzorky zo dňa 30.5.2012 - pdf    [463.7 KB]
25.02.2013 Sledovanie vyčistenej vody ČOV Lozorno, stav za rok 2011-2014 xls    [51.5 KB] pdf    [29.11 KB]