LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Poriadky a smernice

Poriadky a smernice

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
08.03.2019 Prevádzkový poriadok Lozorno - Vodovod pdf    [4.47 MB] -
22.07.2016 Všeobecné zmluvné podmienky pripojenia na obecný vodovod a obecnú kanalizáciu... s účinnosťou od 1. 6. 2016 - pdf    [1.4 MB]
03.03.2016 Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie a ČOV - pdf    [445.03 KB]
03.03.2016 Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie a ČOV, Doplnok č. 1 - pdf    [79.37 KB]
29.11.2011 Prevádzkový a manipulačný poriadok Čistiareň odpadových vôd Lozorno - pdf    [657.27 KB]
03.02.2016 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií a priľahlých priestranstiev v obci Lozorno počas zimného obdobia - pdf    [219.49 KB]