LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Zmluvy

Zmluvy

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
13.07.2023 POISTNÁ ZMLUVA č. 610/818021-6 PZP. Wüstenrot poisťovňa, a.s. pdf    [138.56 KB] -
15.06.2023 Kúpna zmluva - vozidlo Škoda Praktik. Obec Lozorno. 13. 4. 2023 pdf    [140.54 KB] -
30.05.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1 -SC111 -2021 -72/ 104. Slovenská agentúra Životného prostredia pdf    [1.73 MB] -
24.05.2023 Zmluva o dielo o č.Z-B-2022-000062-00, Stredoslovenská energetika a. s. pdf    [643.1 KB] -
19.05.2023 Zmluva o poskytnutí služby, NFP310010CAP5 - Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v Lozorne, Scholaris, s.r.o pdf    [295.73 KB] -
15.05.2023 Zmluva o grantovom účte. Prima banka Slovensko, a.s. pdf    [71.53 KB] -
12.04.2023 Zmluva o poskytovaní dopravných služieb č. 01/02/2023. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [139.48 KB] -
20.03.2023 Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. pdf    [914 KB] -
06.03.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny. ZSE Energia,a.s. 21. 12. 2022 pdf    [1.31 MB] -
13.02.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácii programov A/3110/10/2011. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [139.93 KB] -
13.02.2023 Zmuva o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec. Obec Lozorno pdf    [532.86 KB] -