LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Domov | Spodné menu » Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

Stránka zodpovedá norme xHTML 1.0 Transitional, úspešne absolvovala XHTML ako aj CSS validáciu v zmysle ustanovení danými organizáciou W3C. Pre zobrazenie sú použité validný CSS 2.1 a beztabuľkový layout. Stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, prístupné sú však i v iných prehliadačoch.

Úplné zobrazenie informácií na stránkach je možné i pri vypnutí grafiky alebo štýlov.

Na stránke sú v prípadoch, keď je to nevyhnutné z dôvodu veľkého množstva textu, z dôvodu zachovania formátu dokumentu a pod., informácie dostupné v externom súbore. Využívaný je PDF formát súboru, v prípade finančných dokumentov (napr. rozpočet, prílohy výročných správ...) xls súbor, resp. alternatívne aj .doc súbor.

Stránky sú spravované redakčným systémom FunWeb.

Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí.

Za validitu externých stránok, s ktorými je stránka  prelinkovaná nezodpovedáme.