LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Rozhodnutie SVP

Rozhodnutie Slovenského vodohospodárskeho podniku

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
19.04.2024 Rozhodnutie SVP o výške nedoplatkov alebo preplatkov za rok 2023 pdf    [316.5 KB] -
07.03.2024 Dopĺňacie Rozhodnutie k Rozhodnutiu č. 5101003624 o výške preddavkov na rok 2024 pdf    [116.67 KB] -
07.03.2024 Rozhodnutie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd za rok 2024 pdf    [152.71 KB] -
12.02.2024 Rozhodnutie o výške poplatkov na rok 2024 za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a výške preddavkov pdf    [213.62 KB] -
20.04.2023 Rozhodnutie SVP o výške nedoplatkov alebo preplatkov za rok 2022 pdf    [69.01 KB] -
06.03.2023 Rozhodnutie o výške poplatkov pre rok 2023 za odbery podzemných vôd pdf    [155.96 KB] -
24.03.2022 Rozhodnutie o Výška poplatkov na základe skutočných odberov podzemnej vody za rok 2021 pdf    [270.01 KB] -
24.03.2022 Rozhodnutie o Výške preddavkov za rok 2022 za odbery podzemných vôd pdf    [164.42 KB] -
10.03.2020 Výška poplatkov na základe skutočných odberov podzemnej vody za rok 2019. pdf    [262.42 KB] -
10.03.2020 Rozhodnutie o výške poplatkov pre rok 2020 za odbery podzemných vôd pdf    [164.56 KB] -
27.03.2019 Výkaz o výške nedoplatkov alebo o výške preplatkov za rok 2018 za vypúšt‘anie odpadových vód do povrchových vôd pdf    [985.47 KB] -
27.03.2019 Rozhodnutie o výške poplatkov pre rok 2019 za odbery podzemných vôd pdf    [285.58 KB] -
12.04.2018 Rozhodnutie SVP vo veciach určenia skutočnej výšky poplatkov za užívanie vôd v roku 2018 - PDF    [533.75 KB]
20.03.2017 Rozhodnutie SVP - výkaz o výške nedoplatkov (+) alebo o výške preplatkov (-) za rok 2016 - pdf    [570.35 KB]
23.02.2017 Rozhodnutie SVP o výške poplatkov pre rok 2017 za odbery podzemných vôd - pdf    [554.32 KB]
04.04.2016 Rozhodnutie SVP - výkaz o výške nedoplatkov (+) alebo o výške preplatkov (-) za rok 2015 - pdf    [1.14 MB]
25.02.2016 Rozhodnutie SVP o výške neregulovaných platieb, výške poplatkov ... pre rok 2016 - pdf    [392.8 KB]
13.04.2015 Rozhodnutie SVP o výške poplatkov a preddavkov pre rok 2015 - pdf    [767.25 KB]
13.04.2015 Rozhodnutie SVP o výške nedoplatkov (+) za rok 2014 - pdf    [870.35 KB]
30.03.2015 Rozhodnutie SVP o výške nedoplatkov alebo preplatkov za rok 2014 za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd - pdf    [910.21 KB]
17.12.2013 Rozhodnutie SVP o výške poplatkov na rok 2014 za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd - pdf    [1017.68 KB]