LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Objednávky

Objednávky

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
17.12.2020 Záväzná objednávka na služby poskytované spoločnost'ou MG DOKUMENT s.r.o. pdf    [82.62 KB] -
17.12.2020 Objednávka. TEKOS Malacky pdf    [72.08 KB] -
10.11.2020 Odber a ana|ýza vzoriek pitnej vody - objednávka na rok 2021 - -
21.01.2020 Záväzná objednávka na služby poskytované spoločnost'ami MG PZS, s.r.o. a MG Business Services s.r.o. pdf    [166.52 KB] -
09.01.2020 Odber a ana|ýza vzoriek pitnej vody. Objednávka. AquaLaB s r.o. pdf    [106.54 KB] -
23.10.2019 Vypracovanie PD pre rekonštrukciu elektro na studniach a na vodojeme. ELRST spol. s. r. o. pdf    [252.82 KB] -
17.10.2019 Posypová soľ - 3 tony. FEAST s r.o. pdf    [261.26 KB] -
09.08.2019 Zemné a výkopové práce, časť 2. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [274.7 KB] -
06.08.2019 Zemné a výkopové práce. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [283.59 KB] -
06.08.2019 Materiál na kanalizáciu. Armaplast spol. s r.o. pdf    [266.4 KB] -
17.04.2019 2 poklopy pozinkované s montážou na vodojem. Dodávateľ: KAROVIČ ocel‘ová výroba, s.r.o. pdf    [272.17 KB] -
17.04.2019 Tričká s logom - Objednávka. Dodávateľ: ROTA plus s r.o. pdf    [263.29 KB] -
07.03.2019 Obj. 18/2019 10 vriec flokulantu a 1 bandaska odpeňovača. SOKOFLOK SLOVAKIA s r.o. pdf    [294.46 KB] -
19.02.2019 Obj. 14/2019. oprava okien príslušenstvom a dverí na Zdravotnom stredisku.Dodávateľ: Branislav Jurovich - ZENEX pdf    [307.6 KB] -
19.02.2019 Obj. 13/2019 vyspravky a maľovanie ambulancie na Zdravotnom stretisku v Lozorne. Dodávateľ: B&B DECORY s.r.o. pdf    [291.33 KB] -
12.02.2019 Dodávka a montáž dúchadla Aerzen GM15 L a frekvenčný menič Danfoss. Dodávateľ: HYDROTECH a.s. pdf    [302.78 KB] -
12.02.2019 Odber a analýza vzoriek pitnej vody. Dodávateľ: AquaLaB s r.o. pdf    [280.44 KB] -
30.01.2019 Vypracovanie prevádzkového poriadku pre verejný vodovod. Dodávateľ: RNDr. Peter Vyskočil pdf    [313.46 KB] -