LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Zmluvy

Zmluvy

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
18.12.2020 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnej služby a poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. pdf    [123.41 KB] -
10.11.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb. Slovak Telekom, a. s. pdf    [140.38 KB] -
26.08.2020 Zmuva o nájme nebytových priestorov. Obec Lozorno, 24. 8. 2020 pdf    [883.77 KB] -
26.06.2020 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 9105052349. SPP pdf    [165.91 KB] -
26.06.2020 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 6300155177. SPP pdf    [178.6 KB] -
05.06.2020 Oznámenie o zániku poistnej zmluvy č. 3167001667 z dôvodu prepracovania. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [53.62 KB] -
05.06.2020 Oznámenie o zániku poistnej zmluvy č' 9260105048 z dôvodu prepracovania. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [56.97 KB] -
05.06.2020 Oznámenie o zániku poistnej zmluvy č. 3167001668z dôvodu prepracovania. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [54.25 KB] -
05.06.2020 Poistka č. 8100076390. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [301.76 KB] -
05.06.2020 Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku. ZSE Energia a.s. pdf    [1.67 MB] -
26.05.2020 Poistná zmluva Návrh 8100076390. UNlQA poist'ovňa, a.s. pdf    [717.14 KB] -
26.05.2020 Poistná zmluva. UNlQA poist'ovňa, a.s. Účinnosť zmeny: 1. 6. 2020 pdf    [428.41 KB] -
01.04.2020 Dohoda o skončení Podnájomnej zmluvy k zmluve o nájme nehnutel'nosti zo dňa 1.6.2018. MUDr. Jana Kanasová s. r. o. pdf    [93.21 KB] -
26.03.2020 Zmluva o dielo. RNDr. Peter Vyskočil. 28. 2. 2020 pdf    [132.15 KB] -
15.01.2020 Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny číslo R16/2019-2020/Lozorno. ZSE Energia, a. s. pdf    [122.44 KB] -