LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o.

 

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou v roku 2009. Spoločnosť vznikla z iniciatívy poslancov obecného zastupiteľstva. Myšlienkou založenia spoločnosti sa zaoberalo zastupiteľstvo od roku 2007. Spoločnosť bola založená v júni 2009.

 

Čistička odpadových vôd

Dôvodom bolo:

 • oddeliť verejnú správu od podnikateľských činností
 • sprehľadniť tok financií v obci a získať lepší pohľad na efektivitu vynakladaných financií
 • získať korektné a presné informácie potrebné k stanoveniu ceny vodného a stočného
 • vytvoriť väčší priestor vedeniu obce hlavne starostovi venovať sa verejnej správe a rozvoju obce

Cieľom spoločnosti je:

 • skvalitniť služby poskytované obyvateľom a podnikateľským subjektom pôsobiacim v obci
 • zefektívniť podnikateľské činnosti, vodné a odpadové hospodárstvo
 • ušetriť finančné prostriedky cestou odpočtu DPH
 • zvýšiť celkovú úroveň riadenia a hospodárenia v obci a tak vytvoriť predpoklady úspešného rozvoja obce.
Kategórie oznamov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OZNAMY

Plán prác a údržby

Plán prác a údržby v obci Lozorno

Dátum zverejnenia: 11.11.2016

Plán zimnej údržby

2. etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí 2015

2. etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí 2015Lozorno spol. s r.o. má za sebou 1.etapu plánovanej rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí a začali sme s 2.etapou. Výkopové práce sú o to náročnejšie, že uzávery, ktoré mali byť riadne označené a ľahko prístupné, sú zaasfaltované /teda pod cestným povrchom/ a je potrebné ich najprv nájsť. Až po výkope zistíme, v akom sú stave a prejaví sa zároveň aj rozsah prác. Stav našej vodovodnej sústavy je zrejmý aj z priložených fotografií. Jednoducho nastal čas na celkovú rekonštrukciu nášho vodovodu...
Rekonštrukciu a výmenu uzáverov sme rozdelili do 3. etáp. Preto žiadame občanov o trpezlivosť pri ešte dvoch odstávkach vody, ktoré budú vopred vyhlásené, vyvesené na webe a zaslané cez sms bránu.

Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti

Fotogalériu z 2. etapy rekonštrukcie uzáverov si môžete pozrieť TU.

Dátum zverejnenia: 09.07.2015

Plánovaná rekonštrukcia uzáverov na vodovodnom potrubí

Lozorno spol. s r.o. začalo plánovanú rekonštrukciu uzáverov na vodovodnom potrubí z dôvodu, že uzávery po 25 rokoch sú nefunkčné a pri väčších poruchách a následných odstávkach je nutné odstaviť celú obec od pitnej vody. Po nutných výmenách bude možné odstaviť od vody len tú časť, kde sa vyskytne problém a nie celú obec, ako to je doteraz.
Preto žiadame občanov o trpezlivosť pri odstávke zo spomínaného dôvodu.

Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti

rekonštrukcia uzáverov na vodovodnom potrubí

Viac fotografií si pozrite vo fotogalérii

Dátum zverejnenia: 01.07.2015

Rozšírenie kapacity Čistiarne odpadových vôd Lozorno

V roku 2014 bolo vysúťažené a zazmluvnené dobudovanie 4. linky a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd fy. Hydrotech a.s. v troch etapách. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo Rozšírenie kapacity ČOV o prvé dve etapy výstavby. Tretia etapa musí byť vybudovaná do konca r. 2016, resp. do 3/2017, kedy končí rozhodnutie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. na základe vodoprávneho konania.

Prvá etapa - strojnotechnologické zariadenia 4. linky biologického čistenia a rekonštrukcie ostatných liniek biologického čistenia - prebieha v týchto dňoch. Druhá etapa - rekonštrukcia mechanického predčistenia je naplánovaná na september 2015.

Lucia Hájniková, konateľ spoločnosti

Pozrite si fotogalériu z budovania 4. linky ČOV

Dátum zverejnenia: 18.02.2015

Najnovšie dokumenty

 • Protokol o skúške vzoriek pitnej vody zo dňa 08. 10. 2018
  pdf [788.51 KB]
 • Výročná správa za rok 2017
  pdf [248.2 KB]
 • Protokol o skúške vzoriek pitnej vody zo dňa 13. 11. 2018
  pdf [1.63 MB]
 • Zmluva o podnájme nebytových priestorov. Podnájomca: Meduni s.r.o. 25. 09. 2018
  pdf [672.39 KB]
 • Zmluva zo dňa 14. 09 . 2018 odvádzaní a čistení odpadových vôd.Producent: Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia, s.r.o.
  pdf [821.95 KB]