Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia


Na začiatok

Top menu – Titulka

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznámenie o odpočte vodomerov

Vážení odberatelia,

spoločnosť Lozorno, spol. s r.o., prevádzkovateľ verejného vodovodu oznamuje, že v dňoch 4. - 10.9.2023 vykonajú pracovníci spoločnosti odpočet stavu vodomerov v celej obci za účelom ročného vyúčtovania spotreby vody.

Žiadame obyvateľov, aby v tomto termíne sprístupnili vodomerné šachty.

V prípade neprítomnosti v čase odpočtu bude ponechané v poštovej schránke oznámenie s postupom ako oznámiť stav na vodomere.

Spotrebu vody je možné oznámiť:

Kategória: Aktualita. Dátum zverejnenia: 30.08.2023


Vážení zákazníci,

V súlade s platnými právnymi predpismi od 1.1.2023 začne plynúť nové regulačné obdobie pre určenie ceny vodného a stočného, ktoré určuje svojim rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Spoločnosť Lozorno, spol s r.o. navrhla určenie nových regulovaných cien od 01.01.2023 takto:

Vodné: 0,980 EUR bez DPH, t.j. 1,1760 EUR s DPH / m3
Stočné: 1,033 EUR bez DPH, t.j 1,2396 EUR s DPH / m3

Vzhľadom na to pristupujeme k navýšeniu zálohových platieb od januára o 10%.

Na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody použijeme údaj o Vašej priemernej dennej spotrebe, pokiaľ nám v lehote od 2.1.2023 do 10.1.2023 neoznámite údaje o Vašej spotrebe nameranej meracím zariadením na Vašej prípojke. (uvedený údaj si vyhradzujeme overiť).

Vyúčtovanie prebehne v štandardnom termíne 09/2023.

Právoplatné cenové rozhodnutie zverejníme na webovom sídle ihneď po jeho doručení.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na 02/6920 4320, alebo lozornosro@lozorno.sk.

Kategória: Aktualita. Dátum zverejnenia: 30.12.2022


Informácia o kvalite vody zo zdroja v katastri obce Lozorno

ÚVZ SR oznamuje,že v katastri obce Lozomo bol dňa 5.8.2020 vykonaný odber vzorky vody z artézskej studne. Na základe Protokolu o skúškach č. 1522/2020 z vyšetrenia vzorky vody zo dňa 14.8.2020 a jeho následného posúdenia (v prílohe) je v súlade s platnými predpismi možné konštatovať, že voda nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody vzhľadom na vysoký obsah železa, mangánu a sírovodíkový zápach.

Viac informácií nájdete v liste ÚVZ SR TU

Kategória: Aktualita. Dátum zverejnenia: 16.09.2020


Faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email

Vážení občania,

od 1.1. 2019 Vám dávame možnosť zasielať faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email.

V prípade, že máte o túto službu záujem, je potrebné vyplniť formulár na tejto webovej stránke:

https://goo.gl/forms/6EKpicSfucnbmDG43

V prípade otázok kontaktujte p. Kovarovičovú, tel.č. 02/69204320

Ing. Juraj Schwarz, konateľ LOZORNO spol. s r.o.

Kategória: Aktualita. Dátum zverejnenia: 21.12.2018 | Zmenené: 06.08.2021


Plán prác a údržby

Plán prác a údržby v obci Lozorno

Kategória: Aktualita. Dátum zverejnenia: 11.11.2016 | Zmenené: 30.12.2022


Plán zimnej údržby

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií a priľahlých priestranstiev v obci Lozorno počas zimného obdobia

Kategória: Aktualita. Dátum zverejnenia: 03.02.2016


Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o.

 

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou v roku 2009. Spoločnosť vznikla z iniciatívy poslancov obecného zastupiteľstva. Myšlienkou založenia spoločnosti sa zaoberalo zastupiteľstvo od roku 2007. Spoločnosť bola založená v júni 2009.

 

Dôvodom bolo:

Cieľom spoločnosti je:

Kategória: Nezaradená.


Rozpis prác 21.09.2023

Stredisko VODA, ČOV

osádzanie roštov, odpisy vodomerov, odstreďovanie kalu

Stredisko ÚDRŽBA

čistenie brehov potoka

Rozpis prác 20.09.2023

Stredisko VODA, ČOV

osádzanie roštov

Stredisko ÚDRŽBA

kosenie potoka

Stredisko VODA, ČOV

Rozpis prác 19.09.2023

Stredisko VODA, ČOV

odpočet vodomerov

Stredisko ÚDRŽBA

údržba parčíku Zvončíska

Rozpis prác 18.09.2023

Stredisko VODA, ČOV

odpočet vodomerov, odstreďovanie kalu

Stredisko ÚDRŽBA

úprava parčíku ZORNO, odburinenie záhonu na vstupe

Stránkové hodiny

Po: 7.30 - 12.00 | 13.00 - 15.30
Ut: nestránkový deň
St: 7.30 - 12.00 | 13.00 - 17.00
Št: nestránkový deň
Pi: 7.30 - 12.00

Najnovšie dokumenty

Na začiatok


LOZORNO spol. s r.o. 2023