LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o.

 

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou v roku 2009. Spoločnosť vznikla z iniciatívy poslancov obecného zastupiteľstva. Myšlienkou založenia spoločnosti sa zaoberalo zastupiteľstvo od roku 2007. Spoločnosť bola založená v júni 2009.

 

Čistička odpadových vôd

Dôvodom bolo:

 • oddeliť verejnú správu od podnikateľských činností
 • sprehľadniť tok financií v obci a získať lepší pohľad na efektivitu vynakladaných financií
 • získať korektné a presné informácie potrebné k stanoveniu ceny vodného a stočného
 • vytvoriť väčší priestor vedeniu obce hlavne starostovi venovať sa verejnej správe a rozvoju obce

Cieľom spoločnosti je:

 • skvalitniť služby poskytované obyvateľom a podnikateľským subjektom pôsobiacim v obci
 • zefektívniť podnikateľské činnosti, vodné a odpadové hospodárstvo
 • ušetriť finančné prostriedky cestou odpočtu DPH
 • zvýšiť celkovú úroveň riadenia a hospodárenia v obci a tak vytvoriť predpoklady úspešného rozvoja obce.
Kategórie oznamov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OZNAMY

Voľné pracovné miesto - Traktorista, strojník

Informujeme o voľnom pracovnom mieste: Traktorista, strojník 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok/ hlavný pracovný pomer
Nástupný plat: od 1 100 EUR/dohodou, v závislosti od skúseností uchádzača

Rozsah práce:
• Obsluha moderného traktora a súvisiacich mechanizmov
• Obsluha zametacieho vozidla
• Riadenie, nastavovanie, ošetrovanie a údržba zverených strojov a mechanizmov
• Prevádzka obecného kompostoviska
• Vykonávanie letnej a zimnej údržby ciest

Požiadavky na kandidáta/ kvalifikačné predpoklady:
• Vodičský preukaz sk. B, T
• Bezúhonnosť, zodpovednosť, technické myslenie, flexibilita,
• Prax min. 2 roky

Termíny a kontakt:
Uchádzači môžu posielať svoj životopis žiadosť o prijatie
do 19.1.2024 na emailovú adresu lozornosro@lozorno.sk, alebo osobne
v kancelárii Lozorno, spol. s r.o.

Informácia o voľnom pracovnom mieste, PDF, 191,8 KB

Dátum zverejnenia: 11.01.2024

Vážení zákazníci,

V súlade s platnými právnymi predpismi od 1.1.2023 začne plynúť nové regulačné obdobie pre určenie ceny vodného a stočného, ktoré určuje svojim rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Spoločnosť Lozorno, spol s r.o. navrhla určenie nových regulovaných cien od 01.01.2023 takto:

Vodné: 0,980 EUR bez DPH, t.j. 1,1760 EUR s DPH / m3
Stočné: 1,033 EUR bez DPH, t.j 1,2396 EUR s DPH / m3

Vzhľadom na to pristupujeme k navýšeniu zálohových platieb od januára o 10%.

Na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody použijeme údaj o Vašej priemernej dennej spotrebe, pokiaľ nám v lehote od 2.1.2023 do 10.1.2023 neoznámite údaje o Vašej spotrebe nameranej meracím zariadením na Vašej prípojke. (uvedený údaj si vyhradzujeme overiť).

Vyúčtovanie prebehne v štandardnom termíne 09/2023.

Právoplatné cenové rozhodnutie zverejníme na webovom sídle ihneď po jeho doručení.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na 02/6920 4320, alebo lozornosro@lozorno.sk.

Dátum zverejnenia: 30.12.2022

Informácia o kvalite vody zo zdroja v katastri obce Lozorno

ÚVZ SR oznamuje,že v katastri obce Lozomo bol dňa 5.8.2020 vykonaný odber vzorky vody z artézskej studne. Na základe Protokolu o skúškach č. 1522/2020 z vyšetrenia vzorky vody zo dňa 14.8.2020 a jeho následného posúdenia (v prílohe) je v súlade s platnými predpismi možné konštatovať, že voda nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody vzhľadom na vysoký obsah železa, mangánu a sírovodíkový zápach.

Viac informácií nájdete v liste ÚVZ SR TU

Dátum zverejnenia: 16.09.2020

Faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email

Vážení občania,

od 1.1. 2019 Vám dávame možnosť zasielať faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email.

V prípade, že máte o túto službu záujem, je potrebné vyplniť formulár na tejto webovej stránke:

https://goo.gl/forms/6EKpicSfucnbmDG43

V prípade otázok kontaktujte p. Kovarovičovú, tel.č. 02/69204320

Ing. Juraj Schwarz, konateľ LOZORNO spol. s r.o.

Dátum zverejnenia: 21.12.2018 | Zmenené: 06.08.2021

Plán prác a údržby

Plán prác a údržby v obci Lozorno

Dátum zverejnenia: 11.11.2016 | Zmenené: 30.12.2022

Plán zimnej údržby

Stránkové hodiny

Po: 7.30 - 12.00 | 13.00 - 15.30
Ut: nestránkový deň
St: 7.30 - 12.00 | 13.00 - 17.00
Št: nestránkový deň
Pi: 7.30 - 12.00

Rozpis prác 17.07.2024

Stredisko VODA, ČOV

odstreďovanie kalu, príprava závlahy lipová alej, budovanie prípojky LAKE RELAX

Stredisko ÚDRŽBA

polievanie, odstraňovanie burín, zber kuchynského bio odpadu

Rozpis prác 16.07.2024

Stredisko VODA, ČOV

odstreďovanie kalu, osádzanie dopravného značenia Karpatská ul.

Stredisko ÚDRŽBA

kosenie, polievanie záhonov, zber odpadkov na Šport. nám., zber čiernych skládok

Rozpis prác 15.07.2024

Stredisko VODA, ČOV

odstreďovanie kalu, odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke Kvetná ul.

Stredisko ÚDRŽBA

polievanie záhonov, strihanie a úprava záhonov, kosenie buriny

Rozpis prác 12.07.2024

Stredisko VODA, ČOV

kontrola vodárenských zariadení, odstreďovanie kalu, odvoz odpadov zo ZŠ

Stredisko ÚDRŽBA

polievanie aleje, výsadba v ZŠ, výsyp košov, údržbárske práce v KD

Rozpis prác 11.07.2024

Stredisko VODA, ČOV

odstreďovanie kalu, inštalácia závlahy átrium ZŠ, závlahy areál ZŠ

Stredisko ÚDRŽBA

kosenie, zemné práce, polievanie

Najnovšie dokumenty

 • Protokol o skúške vzorky pitnej vody zo dňa 19. 06. 2024, Centrum kultúry kohút v umyvárni
  pdf [219.78 KB]
 • Protokol o odbere a transporte vzoriek 19. 06. 2024
  pdf [120.08 KB]
 • Protokol o skúške vzorky pitnej vody zo dňa 19. 06. 2024, Vodojem Lozorno vzorkovací kohút vo výtlačnom potrubí
  pdf [218.13 KB]
 • Protokol o odbere a transporte vzoriek zo dňa 19. 06. 2024
  pdf [120.88 KB]
 • FA 124010415. Daňový doklad za poskytnuté služby. Up Déjeuner, s.r.o.
  pdf [100.69 KB]