LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o.

 

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou v roku 2009. Spoločnosť vznikla z iniciatívy poslancov obecného zastupiteľstva. Myšlienkou založenia spoločnosti sa zaoberalo zastupiteľstvo od roku 2007. Spoločnosť bola založená v júni 2009.

 

Čistička odpadových vôd

Dôvodom bolo:

 • oddeliť verejnú správu od podnikateľských činností
 • sprehľadniť tok financií v obci a získať lepší pohľad na efektivitu vynakladaných financií
 • získať korektné a presné informácie potrebné k stanoveniu ceny vodného a stočného
 • vytvoriť väčší priestor vedeniu obce hlavne starostovi venovať sa verejnej správe a rozvoju obce

Cieľom spoločnosti je:

 • skvalitniť služby poskytované obyvateľom a podnikateľským subjektom pôsobiacim v obci
 • zefektívniť podnikateľské činnosti, vodné a odpadové hospodárstvo
 • ušetriť finančné prostriedky cestou odpočtu DPH
 • zvýšiť celkovú úroveň riadenia a hospodárenia v obci a tak vytvoriť predpoklady úspešného rozvoja obce.
Kategórie oznamov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OZNAMY

Vážení zákazníci,

V súlade s platnými právnymi predpismi od 1.1.2023 začne plynúť nové regulačné obdobie pre určenie ceny vodného a stočného, ktoré určuje svojim rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Spoločnosť Lozorno, spol s r.o. navrhla určenie nových regulovaných cien od 01.01.2023 takto:

Vodné: 0,980 EUR bez DPH, t.j. 1,1760 EUR s DPH / m3
Stočné: 1,033 EUR bez DPH, t.j 1,2396 EUR s DPH / m3

Vzhľadom na to pristupujeme k navýšeniu zálohových platieb od januára o 10%.

Na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody použijeme údaj o Vašej priemernej dennej spotrebe, pokiaľ nám v lehote od 2.1.2023 do 10.1.2023 neoznámite údaje o Vašej spotrebe nameranej meracím zariadením na Vašej prípojke. (uvedený údaj si vyhradzujeme overiť).

Vyúčtovanie prebehne v štandardnom termíne 09/2023.

Právoplatné cenové rozhodnutie zverejníme na webovom sídle ihneď po jeho doručení.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na 02/6920 4320, alebo lozornosro@lozorno.sk.

Dátum zverejnenia: 30.12.2022

Informácia o kvalite vody zo zdroja v katastri obce Lozorno

ÚVZ SR oznamuje,že v katastri obce Lozomo bol dňa 5.8.2020 vykonaný odber vzorky vody z artézskej studne. Na základe Protokolu o skúškach č. 1522/2020 z vyšetrenia vzorky vody zo dňa 14.8.2020 a jeho následného posúdenia (v prílohe) je v súlade s platnými predpismi možné konštatovať, že voda nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody vzhľadom na vysoký obsah železa, mangánu a sírovodíkový zápach.

Viac informácií nájdete v liste ÚVZ SR TU

Dátum zverejnenia: 16.09.2020

Faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email

Vážení občania,

od 1.1. 2019 Vám dávame možnosť zasielať faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email.

V prípade, že máte o túto službu záujem, je potrebné vyplniť formulár na tejto webovej stránke:

https://goo.gl/forms/6EKpicSfucnbmDG43

V prípade otázok kontaktujte p. Kovarovičovú, tel.č. 02/69204320

Ing. Juraj Schwarz, konateľ LOZORNO spol. s r.o.

Dátum zverejnenia: 21.12.2018 | Zmenené: 06.08.2021

Plán prác a údržby

Plán prác a údržby v obci Lozorno

Dátum zverejnenia: 11.11.2016 | Zmenené: 30.12.2022

Plán zimnej údržby

Stránkové hodiny

Po: 7.30 - 12.00 | 13.00 - 15.30
Ut: nestránkový deň
St: 7.30 - 12.00 | 13.00 - 17.00
Št: nestránkový deň
Pi: 7.30 - 12.00

Rozpis prác 08.12.2023

Stredisko VODA, ČOV

údržbárske práce v budove OcÚ, odstreďovanie kalu, kontrola vodárenských zariadení

Stredisko ÚDRŽBA

pomocne práce \"Lozorské všelico\", zimná údržba komunikácií a verejných ...

zobraziť viac »

Rozpis práce 07.12.2023

Stredisko VODA, ČOV

odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke, oprava pluhu na traktore, odstránenie kalu

Stredisko ÚDRŽBA

zimná údržba chodníkov

Rozpis prác 06.12.2023

Stredisko VODA, ČOV

údržba studne č. 1, zimná údržba vodárenských zariadení, odstreďovanie kalu

Stredisko ÚDRŽBA

zimná údržba obecných komunikácií, zber kuchynského bio odpadu

Rozpis prác 05.12.2023

Stredisko VODA, ČOV

odstreďovanie kalu, oprava čerpadla, zimná údržba vodárenských zariadení

Stredisko ÚDRŽBA

zimná údržba miestnych komunikácií

Rozpis prác 04.12.2023

Stredisko VODA, ČOV

nákup materiálu, odstreďovanie kalu, oprava čerpadiel

Stredisko ÚDRŽBA

údržba chodníkov, čistenie v obci a na cintoríne

Najnovšie dokumenty

 • Protokol o skúške vzorky pitnej vody zo dňa 24. 10. 2023. AquaLab s.r.o.
  pdf [1.22 MB]
 • Protokol o skúške vzorky pitnej vody zo dňa 24. 10. 2023 - 2. AquaLab s.r.o.
  pdf [1.2 MB]
 • Protokol o skúške vzorky pitnej vody zo dňa 24. 10. 2023 - 3. AquaLab s.r.o.
  pdf [1.2 MB]
 • FA VS 23FVS1399. Rastliny a koly drevené. PLANT SERVICE s.r.o.
  pdf [80.08 KB]
 • FA VS 620230570. Mreža. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
  pdf [66.84 KB]