LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o.

 

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou v roku 2009. Spoločnosť vznikla z iniciatívy poslancov obecného zastupiteľstva. Myšlienkou založenia spoločnosti sa zaoberalo zastupiteľstvo od roku 2007. Spoločnosť bola založená v júni 2009.

 

Čistička odpadových vôd

Dôvodom bolo:

 • oddeliť verejnú správu od podnikateľských činností
 • sprehľadniť tok financií v obci a získať lepší pohľad na efektivitu vynakladaných financií
 • získať korektné a presné informácie potrebné k stanoveniu ceny vodného a stočného
 • vytvoriť väčší priestor vedeniu obce hlavne starostovi venovať sa verejnej správe a rozvoju obce

Cieľom spoločnosti je:

 • skvalitniť služby poskytované obyvateľom a podnikateľským subjektom pôsobiacim v obci
 • zefektívniť podnikateľské činnosti, vodné a odpadové hospodárstvo
 • ušetriť finančné prostriedky cestou odpočtu DPH
 • zvýšiť celkovú úroveň riadenia a hospodárenia v obci a tak vytvoriť predpoklady úspešného rozvoja obce.
Kategórie oznamov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OZNAMY

Oznam o zmene adresy kancelárie

Spoločnosť Lozorno, spol. s r.o. oznamuje svojim zákazníkom zmenu adresy kancelárie spoločnosti.

Od 23.11.2020 Vás privítame v budove ŠK na adrese Športové námesti 657/24.

Stránkové hodiny pre verejnosť sú:

Pondelok : 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Streda: 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00

Piatok: 7:30 - 13:00

Dátum zverejnenia: 26.11.2020

Informácia o kvalite vody zo zdroja v katastri obce Lozorno

ÚVZ SR oznamuje,že v katastri obce Lozomo bol dňa 5.8.2020 vykonaný odber vzorky vody z artézskej studne. Na základe Protokolu o skúškach č. 1522/2020 z vyšetrenia vzorky vody zo dňa 14.8.2020 a jeho následného posúdenia (v prílohe) je v súlade s platnými predpismi možné konštatovať, že voda nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody vzhľadom na vysoký obsah železa, mangánu a sírovodíkový zápach.

Viac informácií nájdete v liste ÚVZ SR TU

Dátum zverejnenia: 16.09.2020

Faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email

Vážení občania,

od 1.1. 2019 Vám dávame možnosť zasielať faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email.

V prípade, že máte o túto službu záujem, je potrebné vyplniť formulár na tejto webovej stránke:

https://goo.gl/forms/6EKpicSfucnbmDG43

V prípade otázok kontaktujte p. Trochtovú, mobil 0908 955 317

Lucia Hájniková, Konateľka LOZORNO spol. s r.o.

Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Plán prác a údržby

Plán prác a údržby v obci Lozorno

Dátum zverejnenia: 11.11.2016

Plán zimnej údržby

Stránkové hodiny

Po: 7.30 - 12.00 | 13.00 - 15.30
Ut: nestránkový deň
St: 7.30 - 12.00 | 13.00 - 17.00
Št: nestránkový deň
Pi: nestránkový deň

Najnovšie dokumenty

 • FA 11396961. Prístup do webovej aplikácie ''KomTeS_Webdispečink'' mesačný paušál za SlM kartu prevádzka SK za 10/2020. KomTeS SK s.r.o.
  pdf [76.29 KB]
 • FA 2020004.Služby a náklady spojené s prevádzkou datového prenosu ČS a vodojem na GSM/GPRS od 01.01.2021 do 30.06.2021. DMS Control System, s.r.o.
  pdf [61.63 KB]
 • FA 2020003. Úprava programového vybavenia pre zabezpečenie dátových prenosov na objektoch ČS a Vodojem. DMS Control System, s.r.o.
  pdf [61.58 KB]
 • FA 7631632688. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s.
  pdf [104.28 KB]
 • FA VS 20611618. Faktúra za dodaný tovar. ARMAPLAST spol. s r.o
  pdf [86.31 KB]