LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o.

 

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou v roku 2009. Spoločnosť vznikla z iniciatívy poslancov obecného zastupiteľstva. Myšlienkou založenia spoločnosti sa zaoberalo zastupiteľstvo od roku 2007. Spoločnosť bola založená v júni 2009.

 

Čistička odpadových vôd

Dôvodom bolo:

 • oddeliť verejnú správu od podnikateľských činností
 • sprehľadniť tok financií v obci a získať lepší pohľad na efektivitu vynakladaných financií
 • získať korektné a presné informácie potrebné k stanoveniu ceny vodného a stočného
 • vytvoriť väčší priestor vedeniu obce hlavne starostovi venovať sa verejnej správe a rozvoju obce

Cieľom spoločnosti je:

 • skvalitniť služby poskytované obyvateľom a podnikateľským subjektom pôsobiacim v obci
 • zefektívniť podnikateľské činnosti, vodné a odpadové hospodárstvo
 • ušetriť finančné prostriedky cestou odpočtu DPH
 • zvýšiť celkovú úroveň riadenia a hospodárenia v obci a tak vytvoriť predpoklady úspešného rozvoja obce.
Kategórie oznamov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OZNAMY

Oznam

V súvislosti s opatreniami zabraňujúcimi šíreniu infekčného ochorenia COVID 19 sú stránkové hodiny pre verejnosť odo dňa 25.11.2021, až do odvolania zrušené.

Platby faktúr je možné realizovať bezhotovostne, alebo poštovou poukážkou.

Neodkladné žiadosti je možné vybaviť bezkontaktne mailom alebo telefonicky: lozornosro@lozorno.sk, mob.: 0948 522 506

Oznam na stiahnutie

Dátum zverejnenia: 25.11.2021

Výmena vodomerov

Spoločnosť Lozorno, spol. s r.o. oznamuje občanom, že v najbližších dňoch vykoná výmeny vodomerov, ktoré sú po dobe životnosti na uliciach: Vendelínska, Zohorská, Gozovská.

Zákazník, ktorý nebude v deň výmeny zastihnutý dostane do poštovej schránky oznámenie s kontaktom pre nahlásenie možného termínu výmeny.

Po výmene vodomeru dostane zákazník preberací protokol s odpisom stavu starého vodomeru a výrobným číslom oboch vodomerov.

Stav pôvodného vodomeru je možné si dodatočne overiť po zaslaní žiadosti do doby 30 dní od výmeny.

Zoznam ďalších ulíc, na ktorých bude prebiehať výmena bude zverejnený na stránkach obce a web stránke spoločnosti.

Dátum zverejnenia: 17.03.2021

Informácia o kvalite vody zo zdroja v katastri obce Lozorno

ÚVZ SR oznamuje,že v katastri obce Lozomo bol dňa 5.8.2020 vykonaný odber vzorky vody z artézskej studne. Na základe Protokolu o skúškach č. 1522/2020 z vyšetrenia vzorky vody zo dňa 14.8.2020 a jeho následného posúdenia (v prílohe) je v súlade s platnými predpismi možné konštatovať, že voda nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody vzhľadom na vysoký obsah železa, mangánu a sírovodíkový zápach.

Viac informácií nájdete v liste ÚVZ SR TU

Dátum zverejnenia: 16.09.2020

Faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email

Vážení občania,

od 1.1. 2019 Vám dávame možnosť zasielať faktúry za vodné a stočné elektronicky na Váš email.

V prípade, že máte o túto službu záujem, je potrebné vyplniť formulár na tejto webovej stránke:

https://goo.gl/forms/6EKpicSfucnbmDG43

V prípade otázok kontaktujte p. Kovarovičovú, tel.č. 02/69204320

Ing. Juraj Schwarz, konateľ LOZORNO spol. s r.o.

Dátum zverejnenia: 21.12.2018 | Zmenené: 06.08.2021

Plán prác a údržby

Plán prác a údržby v obci Lozorno

Dátum zverejnenia: 11.11.2016

Plán zimnej údržby

Stránkové hodiny

Po: 7.30 - 12.00 | 13.00 - 15.30
Ut: nestránkový deň
St: 7.30 - 12.00 | 13.00 - 17.00
Št: nestránkový deň
Pi: 7.30 - 13.00

Rozpis prác 29.6.2022

29.06.2022

VODA, ČOV

kosenie studne, strojové zametanie obce, údržba areálu ŠK

ZELEŇ

kosenie potok, obecný úrad, úprava svahu Zvončínska

Rozpis prác 28.6.2022

VODA, ČOV

odstreďovanie kalu, meranie vodovodných a kanalizačných prípojok

ZELEŇ

kosenie ihrisko Vendelínska, presun štrku a zeminy, čistenie okien ŠK, upratovanie vlakovej stanice

Rozpis prác 27.6.2022

VODA, ČOV

kosenie studne, odstreďovanie kalu, údržba ČOV

ZELEŇ

Čistenie vlakovej stanice, kosenie: pošta, CK, potok

Rozpis prác 24.6.2022

VODA, ČOV

odsteďovanie kalu ČOV, údržba dopravných značiek

ZELEŇ

kosenie a údržba športového areálu, polievanie

Rozpis prác 23.06.2022

VODA, ČOV

oprava poklopov na Dlhej a Novej ul., výmena vodomeru

ZELEŇ

kosenie a údržba športového areálu

Najnovšie dokumenty

 • Protokol o skúške vzorky pitnej vody zo dňa 20.06.2022
  pdf [223.46 KB]
 • Protokol o skúške vzorky pitnej vody zo dňa 20.06.2022 (2)
  pdf [229.85 KB]
 • FA 151/22. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru . AquaLaB s.r.o.
  pdf [59.35 KB]
 • Protokol o skúške vzorky pitnej vody zo dňa 31.05.2022
  pdf [211.97 KB]
 • Protokol o skúške vzorky pitnej vody zo dňa 31.05.2022 (2)
  pdf [213.22 KB]