LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Rozpočet a hospodárenie

Rozpočet a hospodárenie

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
29.06.2020 Účtovná závierka za rok 2019 pdf    [450.29 KB] -
13.04.2015 Plán hospodárenia 2015 - pdf    [4.42 MB]
15.05.2013 Plán hospodárenia 2013 a Výsledok hospodárenia za roky 2010, 2011, 2012 - xls    [55 KB]
15.05.2013 Výkaz ziskov a strát za rok 2012 - pdf    [124.19 KB]
15.05.2013 Súvaha za rok 2012 - pdf    [153.77 KB]
24.05.2012 Plán hospodárenia na rok 2012 - pdf    [1.67 MB]