LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Ostatné dokumenty

Ostatné dokumenty

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
12.04.2023 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. MŽP SR. Kód výzvy OPKZP-PO I -SC 1 I I -2021 -72 pdf    [272.02 KB] -
20.12.2019 Protokol o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu. Dátum kontroly 15. 07. 2019 pdf    [743.32 KB] -
27.08.2018 Protokol o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu. Dátum kontroly 10. 07. 2018 pdf    [5.99 MB] -
27.08.2018 Protokol o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu. Dátum kontroly 12. 03. 2018 pdf    [5.37 MB] -
30.03.2017 Protokol o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu. Dátum kontroly 17. 3. 2017 - pdf    [3.09 MB]
21.11.2016 Protokol o opakovanej prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu po odstránení závad. 10. 11. 2016 - pdf    [4.86 MB]
13.07.2016 Protokol z kontroly Slovenského metrologického inšpektorátu zo dňa 12.7.2016 - pdf    [620.27 KB]
10.06.2016 Protokol o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu zo dňa 22. 3. 2016 - pdf    [5.7 MB]
20.10.2015 Záznam o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia v ČOV v dňoch 10.09., 30.09 a 16.10.2015 - pdf    [1.14 MB]
20.10.2015 Protokol napísaný dňa 30.09.2015 pri odbere vypúšťaných odpadových vôd - Slovenská inšpekcia životného prostredia - pdf    [717.08 KB]
20.05.2014 Protokol o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu zo dňa 25. 3. 2014 - pdf    [3.92 MB]
28.05.2013 Protokol o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu zo dňa 27. 3. 2013 - pdf    [3.62 MB]
07.12.2012 Protokol o predkolaudačnej kontrole požiarneho vodovodu, zo dňa 28. 11. 2012 - pdf    [1.75 MB]
07.12.2012 Protokol o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu, zo dňa 29. 11. 2012 - pdf    [1.7 MB]
24.05.2012 Protokol o kontrole požiarneho vodovodu - pdf    [2.53 MB]