LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Faktúry

Faktúry

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
28.11.2022 FA VS 9260189077. Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [125.05 KB] -
28.11.2022 FA VS 2022193. Čerpadlo - servis a materiál. FERDlNAND BELANSKÝ pdf    [82.9 KB] -
28.11.2022 FA VS 20220763. SOKOFLOK 6l GP. SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o pdf    [82.05 KB] -
28.11.2022 FA VS 221262. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [74.46 KB] -
28.11.2022 FA VS 2022436. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac november 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [66.44 KB] -
28.11.2022 FA VS 112207180. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [80.44 KB] -
28.11.2022 FA VS 2022/212. Deratizácia a dezinsekcia. K-TRIDE spol. s r.o. pdf    [55.51 KB] -
28.11.2022 FA VS 42201852. Servisná podpora. INISOFT s.r.o. pdf    [71.5 KB] -
28.11.2022 FA 8316496014. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [65.88 KB] -
28.11.2022 FA VS 758672022. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [82.5 KB] -
28.11.2022 FA VS 202220122. Aktualizácia webovej stránky za 10/2022. AWD Systems s.r.o. pdf    [54.76 KB] -
28.11.2022 FA 0141084611. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [96.5 KB] -
28.11.2022 FA VS 2022106. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor za október 2022. H.L.Stav spol. s r. o. pdf    [59.08 KB] -
28.11.2022 FA VS 1020220090. Servis kompenzačnej jednotky. ITS Engineering, s. r. o. pdf    [49.26 KB] -
28.11.2022 FA VS 234/10/2022. Služby pneuservisu. Pavel Svitnič pdf    [66.1 KB] -
28.11.2022 FA VS 2022207. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 10/2022. Linden Law s.r.o. pdf    [55.35 KB] -
28.11.2022 FA VS 249/22.Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu úplného rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [64.73 KB] -
28.11.2022 FA VS 2022 098. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV a rozbor vzorky kalu. PANEMA s.r.o. pdf    [81.53 KB] -
03.11.2022 FA VS 7731635798. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [84.93 KB] -
03.11.2022 FA VS 202210003. Servis PC za mesiac október. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [57.78 KB] -
03.11.2022 FA 2022135. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac september DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [77.75 KB] -
03.11.2022 FA VS 2022010. Dodanie záhradného substrátu. DSK s.r.o. pdf    [50.1 KB] -
03.11.2022 FA VS 2022063. Bager 4 hod. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [57.17 KB] -
25.10.2022 FA VS 7731635798. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [84.93 KB] -
25.10.2022 FA VS 7103153994. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [52.36 KB] -
25.10.2022 FA VS 7181248367. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [50.94 KB] -
25.10.2022 FA VS 0141084160. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [98.17 KB] -
25.10.2022 FA 202207. Doprava a materiál. Pavol Dolník. pdf    [54.18 KB] -
25.10.2022 ZF VS 22VZ009. Nôž sekací rotora 415x5 mm. Benfek, s.r.o. pdf    [53.36 KB] -
25.10.2022 FA VS 20220037. Poradenské a konzultačné služby v oblasti cenovej regulácie vodného hospodárstva SR. lng. Milan štefánik, MBA. - MSAC pdf    [57.52 KB] -
25.10.2022 FA VS 1561111716. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [66.15 KB] -
25.10.2022 FA VS 7731635761. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [103.29 KB] -
25.10.2022 FA VS 112206481. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [77.18 KB] -
25.10.2022 FA VS 7731635818. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [86.33 KB] -
25.10.2022 FA VS 202209003. Servis PC za mesiac september. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [58.41 KB] -
25.10.2022 FA VS 676322022. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [77.07 KB] -
25.10.2022 FA VS 2022092. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor za september 2022. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [62.67 KB] -
25.10.2022 FA 122053767. Daňový doklad za poskytnuté služby. Up Déjeuner s. r. o. pdf    [91.78 KB] -
25.10.2022 FA VS 2022385. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac október 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [68 KB] -
25.10.2022 FA 22010052. Zosilnenie stredových väzníc krovu ČOV Lozorno. N.L. stav s.r.o. pdf    [75.03 KB] -
25.10.2022 FA 86120825. Fakturujeme Vám publikácie : ( vyúčtovaníe zálohovej faktúry 4. 84212917). PORADCA s.r.o. pdf    [73.61 KB] -
25.10.2022 FA 2222002343. Faktúra k prijatej zálohe. DOMÉNA s.r.o. pdf    [53.54 KB] -
25.10.2022 FA 282476977. Tovar. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. pdf    [74.14 KB] -
25.10.2022 FA 2022121. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac august DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [78.22 KB] -
25.10.2022 FA 2022 090. Oprava riadenia čerpadla kalu na odstredivku. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [73.6 KB] -
25.10.2022 FA VS 221126. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [75.8 KB] -
25.10.2022 FA Č. 223 / 22. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru AquaLaB s.r.o. pdf    [62.09 KB] -
25.10.2022 FA VS 202220109. Aktualizácia webovej stránky za 09/2022. AWD Systems s.r.o. pdf    [57.45 KB] -
25.10.2022 FA 2022182. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 09/2022. Linden Law s.r.o. pdf    [57.78 KB] -
25.10.2022 FA 8314659711. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [69.69 KB] -
25.10.2022 FA 282477251.CHLORNAN SODNY B NK 30L BRENNTAG SLOVAKlA s.r.o. pdf    [64.97 KB] -
20.09.2022 FA 2022158. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 08/2022. Linden Law s.r.o. pdf    [58.64 KB] -
20.09.2022 FA VS 0141083703. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [101.23 KB] -
20.09.2022 FA VS 2022078. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor za august 2022. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [59.63 KB] -
20.09.2022 FA VS 220986. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [74.8 KB] -
20.09.2022 FA VS 2022020778. Práce a materiál /údržba vozidla. AUTO - ŠENY s.r.o. pdf    [80.89 KB] -
20.09.2022 FA VS 7122027735. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [55.92 KB] -
20.09.2022 FA VS 7122027734. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [53.89 KB] -
20.09.2022 FA VS 8312821851. Poplatky za telekomunikačné služby. Slovak Telekom, a. s. pdf    [69.91 KB] -
20.09.2022 FA VS 202220099.Aktualizácia webovej stránky za 08/2022. AWD Systems s.r.o. pdf    [57.03 KB] -
20.09.2022 FA VS 596522022. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [82.71 KB] -
20.09.2022 FA VS 202208005. Servis PC za mesiac august. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [61.93 KB] -
20.09.2022 FA VS 2022 082. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV Lozorno. PANEMA Services, s.r.o.. pdf    [70.19 KB] -
20.09.2022 FA VS 31912022. Vykonanie prác technika PO a ABT. LUKA TEAM s.r.o. pdf    [68.65 KB] -
20.09.2022 FA VS 2022110. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac júl DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [73.97 KB] -
20.09.2022 FA VS 220501. Tovar. HQ Tools, spo!. s r.o. pdf    [77.33 KB] -
20.09.2022 FA VS 7582447829. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [80.57 KB] -
20.09.2022 FA VS 7582447827. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [82.74 KB] -
20.09.2022 FA VS 7582447807. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [96.86 KB] -
20.09.2022 FA Č. 208 / 22. Odber a analýza vzorky pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru AquaLaB s.r.o. pdf    [62.52 KB] -
20.09.2022 FA 1892022. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Lozorno ZBERVAK, 3. kv. 2022 RNDr. Peter Vyskočil pdf    [52.8 KB] -
20.09.2022 FA VS 202234I. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac september 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [67.91 KB] -
20.09.2022 FA VS 112205796. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [76.79 KB] -
20.09.2022 FA VS 122047538. Daňový doklad k uhradenej zálohovej faktúre. Up Déjeuner, s. r. o. pdf    [84.09 KB] -
20.09.2022 FA VS 1391115077. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [73.68 KB] -
20.09.2022 FA VS 5221584. Materiál a práca. Marián Šupa pdf    [82.6 KB] -
20.09.2022 FA VS 228303684. Tovar - Kryt na hranol zelený. Lefay s.r.o. pdf    [60.14 KB] -
26.08.2022 FA VS 202207005. Počítačové služby. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [83.82 KB] -
26.08.2022 FA VS 11082022. Picia fontána Escape polkruh. ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. pdf    [101.71 KB] -
26.08.2022 FA VS 202250252. Práca s plošinou. Verejnoprospešné služby Stupava pdf    [58.53 KB] -
26.08.2022 FA VS 2204428. Stojan na bicykle, lavička. MEVA-SK s. r. o. pdf    [67.69 KB] -
26.08.2022 FA VS 9127004044. Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [135.44 KB] -
26.08.2022 FA / Záloha 84212917. Predplatné PORADCA 2023. PORADCA s.r.o. pdf    [105.83 KB] -
26.08.2022 FA VS 202204019. Kamerový systém / prenájom za apríl 2022. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [75.24 KB] -
26.08.2022 FA VS 1331064660. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [66.09 KB] -
26.08.2022 FA VS 2022044. Bager 4 hod. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [58.02 KB] -
26.08.2022 FA VS 2022/72. Vrecovaný asfalt. ALL77 s.r.o. pdf    [71.03 KB] -
26.08.2022 FA VS 4122004896. Vodomerná šachta. PRODO s.r.o. pdf    [77.83 KB] -
26.08.2022 Poistenie zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. pdf    [116.88 KB] -
11.08.2022 FA VS 8310975980. Poplatky za telekomunikačné služby. Slovak Telekom, a. s. pdf    [69.74 KB] -
11.08.2022 FA VS 2201037. Splav NP Donau Auen. Vodácke centrum, s.r.o. pdf    [58.2 KB] -
11.08.2022 FA VS 2022145. Prac.valec 306/90 500829. FERDlNAND BELANSKÝ pdf    [70.58 KB] -
11.08.2022 FA VS 112205074. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [73.64 KB] -
11.08.2022 FA VS 7103728014. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [49.19 KB] -
11.08.2022 FA VS 7230836371. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [51.11 KB] -
11.08.2022 FA VS 220101637. Tovar. ELKOPLAST Slovakia s. r. o. pdf    [80.99 KB] -
11.08.2022 FA VS 518592022. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [79.32 KB] -
11.08.2022 FA VS 202201005. Kamerový systém / prenájom za január 2022. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [71.11 KB] -
11.08.2022 FA VS 0141083203. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [93.84 KB] -
11.08.2022 FA VS 202202010. Kamerový systém / prenájom za február 2022. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [66.87 KB] -
03.08.2022 FA VS 2022071. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor za júl 2022. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [56.7 KB] -
03.08.2022 FA VS 2022296. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac august 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [71.01 KB] -
03.08.2022 FA VS 22000451.Tovar. MASTREND, s.r.o. pdf    [127.58 KB] -
03.08.2022 FA VS 202220087. Aktualizácia webovej stránky za 07/2022. AWD Systems s.r.o. pdf    [56.94 KB] -
03.08.2022 FA VS 220855. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [71.77 KB] -
03.08.2022 FA VS 22010035. Zemné práce v areáli ŠK. N.L. stav s.r.o. pdf    [68.79 KB] -
03.08.2022 FA VS 1222400258.Tovar a práce. Karovič, s.r.o. pdf    [74.99 KB] -
03.08.2022 FA VS 2022 070. Oprava elektroinštalácie a riadenie čerpadiel na kanalizačnej ČS. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [68.64 KB] -
03.08.2022 FA VS 2022040. Bager, preprava, piesok. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [55.34 KB] -
03.08.2022 FA 2022135. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 07/2022. Linden Law s.r.o. pdf    [56.53 KB] -
03.08.2022 ZAL. FA 7201033740. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner s.r.o. pdf    [73.03 KB] -
03.08.2022 FA VS 7632223000. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [82.85 KB] -
03.08.2022 FA VS 7632222969. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [97.6 KB] -
03.08.2022 FA VS 7632222999. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [78.17 KB] -
02.08.2022 FA VS 1202204738. Tovar. OZY s.r.o. pdf    [65.11 KB] -
02.08.2022 FA VS 2022/03. Výkopové a zemné práce vrátane materiálu. Millan Maxa MinibagerLozorno pdf    [75.11 KB] -
02.08.2022 FA VS 2022098. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac jún DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [67.87 KB] -
22.07.2022 FA VS 6113021871. Tovar. NAY a.s. pdf    [71.04 KB] -
13.07.2022 FA VS 22012704. Spínaný stabilizovaný napájací zdroj. ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [129.98 KB] -
13.07.2022 FA VS 7672269996. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [81.31 KB] -
13.07.2022 FA VS 7672269966. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [80.92 KB] -
13.07.2022 FA VS OF15722. Čistiaca chémia. ALLCLEAN,s.r.o. pdf    [73.72 KB] -
13.07.2022 FA VS 7672269913. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [96.41 KB] -
13.07.2022 FA VS 2022247. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac júl 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [67.21 KB] -
13.07.2022 FA VS 112204357. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [76.46 KB] -
13.07.2022 FA 2022/02. Výkopové a zemné práce vrátane materiálu* v termíne 07.07.2022 Práce na odvodnení Drenažke Železnične| ulice. Minibagerlozorno. pdf    [85.78 KB] -
13.07.2022 FA VS 2022117. Tovar. FERDlNAND BELANSKÝ pdf    [94.1 KB] -
13.07.2022 FA VS1501095869. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [69.75 KB] -
13.07.2022 ZAL. FA 7201030980. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner s.r.o. pdf    [69.01 KB] -
13.07.2022 FA VS 9260025497. Splátka poistného za 19.07.2022 - 18.07.2023. UNlQA pojišťovna a.s. pdf    [145.49 KB] -
13.07.2022 FA VS 112212146. Program OLYMP : rozšírenie. KROS a.s. pdf    [66.56 KB] -
13.07.2022 FA 122432606. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner s.r.o. pdf    [96.33 KB] -
13.07.2022 FA 620220375. Tovar. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pdf    [83.31 KB] -
13.07.2022 FA VS 2022220. Revízia.... . HASHO spol. s r. o. pdf    [77.54 KB] -
13.07.2022 FA 620220399. Tovar. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pdf    [73.78 KB] -
13.07.2022 FA VS 2022033. Vyťaahovanie čerpadla na škole. MinibagerLozorno s. r.o. pdf    [50.08 KB] -
13.07.2022 FA VS 7112325233. Faktúra za elektrinu - vyúčtovacia. ZSE Energia, a. s. pdf    [50.04 KB] -
13.07.2022 FA VS 202220076. Aktualizácia webovej stránky za 06/2022. AWD Systems s.r.o. pdf    [55.33 KB] -
13.07.2022 FA VS 7131804292. Faktúra za elektrinu - vyúčtovacia. ZSE Energia, a. s. pdf    [49.88 KB] -
13.07.2022 FA 142/22. Odber a analýza jednej vzorky pitnej vody v rozsahu úplného rozboru... AquaLaB s.r.o. pdf    [70.68 KB] -
13.07.2022 FA 122/6/2022.Oprava defektu, Prehodenie kolies, Kontrola vozidla, Doplnenie náplní. Pavel Svitnič pdf    [69.05 KB] -
13.07.2022 FA 2022 057. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV a súvisiace práce.PANEMA Services, s.r.o. pdf    [81.22 KB] -
13.07.2022 FA VS 20220444. SOKOFLOK. SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [84.53 KB] -
13.07.2022 FA VS 1134162. 900 mm kefa mix plast+oceľ. MB SERVIS, s.r.o. pdf    [53.14 KB] -
13.07.2022 FA 2022111. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 06/2022. Linden Law s.r.o. pdf    [56.72 KB] -
13.07.2022 FA VS 220733. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [74.36 KB] -
13.07.2022 FA VS 2022054. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor za jún 2022. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [59.29 KB] -
13.07.2022 FA VS 0141082688. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [80 KB] -
13.07.2022 FA VS 440302022. SK01. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [79.61 KB] -
13.07.2022 FA VS 8309103579. Poplatky za telekomunikačné služby. Slovak Telekom, a. s. pdf    [69.19 KB] -
13.07.2022 FA VS 2207448096. Jiffy Bag (M5). RS Components Ltd pdf    [74.06 KB] -
13.07.2022 FA VS 8100076390. Splátka poistného za 31.05.2022 - 30.05.2023. UNlQA pojišťovna a.s. pdf    [148 KB] -
13.07.2022 FA VS 8001415572. Splátka poistného za 06.2022 - 31.05.2023. UNlQA pojišťovna a.s. pdf    [142.58 KB] -
13.07.2022 FA VS 2022086. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac máj DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [65.09 KB] -
01.07.2022 FA 151/22. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru . AquaLaB s.r.o. pdf    [59.35 KB] -
27.06.2022 FA VS 2022205. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac jún 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [66.39 KB] -
27.06.2022 FA VS 8307245246. Poplatky za telekomunikačné služby. Slovak Telekom, a. s. pdf    [72.59 KB] -
27.06.2022 FA VS1591041941. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [68.24 KB] -
27.06.2022 FA VS 2022043. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor za máj 2022. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [64.16 KB] -
27.06.2022 FA VS 202220066. Aktualizácia webovej stránky za 05/2022. AWD Systems s.r.o. pdf    [57.66 KB] -
27.06.2022 FA VS 220598. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [72.81 KB] -
27.06.2022 FA VS 361082022. SK01. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [77.09 KB] -
27.06.2022 FA VS 0141082250. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [80.81 KB] -
27.06.2022 FA VS 7582363988. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [86.3 KB] -
27.06.2022 FA VS 20221184. Prevedenie práce. AGADOS Slovakia, s.r.o. pdf    [69.48 KB] -
27.06.2022 FA VS 1152022 Zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Lozorno ZBERVAK, 2. kv. 2022 RNDr. Peter Vyskočil pdf    [54.22 KB] -
27.06.2022 FA VS 112203643. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [73.96 KB] -
27.06.2022 Predfaktúra VS 6122041722. Balík Štandard. KROS a.s. pdf    [81.05 KB] -
27.06.2022 Predfaktúra VS 6122045296. Balík Štandard. KROS a.s. pdf    [85.45 KB] -
27.06.2022 FA VS 202261. Vrecovaný asfalt. ALL77 s.r.o. pdf    [71.39 KB] -
27.06.2022 FA VS 7730823087. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [53.33 KB] -
27.06.2022 FA VS 7740742291. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [51.67 KB] -
27.06.2022 FA VS 7582363961. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [96.58 KB] -
27.06.2022 FA VS 20221142. Tovar. AGADOS Slovakia, s.r.o. pdf    [81.95 KB] -
27.06.2022 FA 128/2022. Účastnícky poptatok na konferencii ODPADY 2022. EKOS PLUS, s.r.o. pdf    [59.42 KB] -
27.06.2022 FA VS 7582363986. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [83.37 KB] -
10.06.2022 FA 2022089. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 05/2022. Linden Law s.r.o. pdf    [58.45 KB] -
10.06.2022 Splátka poistného za obdobie 26.05.2022 - 26.05.2023, PZP.UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [85.2 KB] -
10.06.2022 FA 92601 05046. Splátka poistného za obdobie 26.05.2022 - 26.05.2023, havarijné poistenie.UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [129.6 KB] -
10.06.2022 FA 220755. Tovar. MAHRLO, s.r.o. pdf    [81.52 KB] -
10.06.2022 FA 2022074. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac apríl DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [65.64 KB] -
10.06.2022 FA 2022042. Tovar. Falken, s.r.o. pdf    [79.87 KB] -
07.06.2022 FA VS 2220017558. Zavlažovací vak. TBA Plastové obaly s.r.o. pdf    [48.81 KB] -
07.06.2022 FA VS 185/2022. Vykonanie prác technika PO a ABT. LUKA TEAM s.r.o. pdf    [73.65 KB] -
07.06.2022 FA VS 014081945. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [91.17 KB] -
30.05.2022 FA VS 220100068. Čistenie kanalizácie čistička. SATIS, s.r.o. pdf    [57 KB] -
30.05.2022 FA VS 2022026. Materiál: preosiata zemina. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [56.15 KB] -
30.05.2022 FA VS 1531065936. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [67.79 KB] -
30.05.2022 FA 12204521. Oprava piestnice. Marián Šupa pdf    [82.48 KB] -
11.05.2022 FA VS 7161397166. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [54.46 KB] -
11.05.2022 FA VS 7652184461. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [95.14 KB] -
11.05.2022 FA VS 7652184487. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [81.8 KB] -
11.05.2022 FA VS 7652184485. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [82.3 KB] -
11.05.2022 FA VS 7191087718.Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [52.31 KB] -
11.05.2022 Svahová tvárnica, rošt, doprava. H0RNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. pdf    [91.64 KB] -
11.05.2022 Svahová tvárnica, rošt, doprava. H0RNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. pdf    [86.54 KB] -
11.05.2022 FA VS 119855. Univerzálna rekreačná zmes, 20 kg. Agrostis Trávníky, s.r.o. pdf    [71.03 KB] -
11.05.2022 FA VS 20220114. Poplatok za doménové meno lozornosro.sk na obdobie 11.05.2022 - 10.05.2023. AWD Systems s. r. o. pdf    [64.58 KB] -
11.05.2022 FA VS 122025892. Daňový doklad za poskytnuté služby. Up Slovensko, s. r. o. pdf    [93.88 KB] -
11.05.2022 FA VS 221307222. Tovar. MADMAT s.r.o. pdf    [74.54 KB] -
11.05.2022 FA VS 20221142. PRÍVES Vz-26 N1, 750 KG, V-OJ / CZ. AGADOS Slovakia, s.r.o. pdf    [77.4 KB] -
11.05.2022 FA VS 8305388792. Poplatky za telekomunikačné služby. Slovak Telekom, a. s. pdf    [72.03 KB] -
11.05.2022 FA VS 2022161. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac máj 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [69.21 KB] -
11.05.2022 FA VS 112202786. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [71.98 KB] -
11.05.2022 FA VS 2022033. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku za 03/2022. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [64.4 KB] -
11.05.2022 FA VS 282682022. SK01. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [85.56 KB] -
11.05.2022 FA VS 2022063. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac marec. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [69.11 KB] -
11.05.2022 FA 087/22. Odber a analýza jednej vzorky pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru a jednej vzorky pitnej vody v rozsahu úplného rozboru, vrátane rádiologických parametrov. AquaLaB s.r.o. pdf    [317.79 KB] -
11.05.2022 FA VS 220458. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [72.61 KB] -
11.05.2022 FA VS 2022069. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 04/2022. Linden Law s.r.o. pdf    [56.68 KB] -
11.05.2022 FA VS 2022021. Bager a materiál preosiata čistá zem. MinibagerLozorno s. r. o. pdf    [53.68 KB] -
11.05.2022 FA VS 202220048. Aktualizácia webovej stránky za 04/2022. AWD Systems s.r.o. pdf    [59.94 KB] -
27.04.2022 FA VS 1222700467. C16/20-XC1(SK)-CI 0,2-Dmax16-S1 spracovatelnosť do 120 min. Karovič, s.r.o pdf    [71.46 KB] -
27.04.2022 FA 2022/16. Deratizácia a dezinsekcia v priestoroch čističky v Lozorne. K-TRIDE spol. s r.o. pdf    [54.93 KB] -
27.04.2022 FA VS 202204147. Tovar. REMOS spol. s r.o. pdf    [59.73 KB] -
27.04.2022 Rozhodnutie o výške nedoplatkov alebo výške preplatkov za rok 2021, Slovenský vodohospodársky podnik pdf    [256.41 KB] -
27.04.2022 FA VS 2022144. Kontrola a označenie hydrantov. HASHO spol. s r. o. pdf    [89.18 KB] -
27.04.2022 FA VS 131221144. Tovar. GEOMAT Slovakia s.r.o. pdf    [56.47 KB] -
27.04.2022 FA 205882022. SK01 Monitor a súvisiace položky. Commander Services s.r.o. pdf    [76.86 KB] -
27.04.2022 FA VS 2022020. Práce na poruche vodovodu - veterná ulica, Lozorno. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [54.91 KB] -
27.04.2022 FA VS 2022115. Kontrola a označenie hydrantov.HASHO spol. s r. o. pdf    [80.93 KB] -
27.04.2022 FA FV2022026. Tovar. Falken, s.r.o. pdf    [76.78 KB] -
27.04.2022 FA VS 2022076. Oprava miešadla ABS. FERDlNAND BELANSKÝ pdf    [76.81 KB] -
27.04.2022 FA VS 1310961814. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [64.92 KB] -
27.04.2022 FA VS 22090168. Pravidelný servis dúchadla. Aerzen Slovakia s.r.o. pdf    [64.49 KB] -
27.04.2022 FA VS 1222700428. C16/20-XC1(SK)-Cl 0,2-Dmax16-S1 spracovatelnosť do 120 min. Karovič. s.r.o. pdf    [73.56 KB] -
27.04.2022 FA 122020172. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner s.r.o. pdf    [91.76 KB] -
27.04.2022 FA VS 20221704. CS aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ergonómie a OOP VS. lnštitút bezpečnosti práce s.r.o. pdf    [56.9 KB] -
27.04.2022 FA VS 2022120 Služby Energetického Manažmentu online za mesiac apríl 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [68.3 KB] -
27.04.2022 FA 7565622351. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [81.49 KB] -
27.04.2022 FA 7565622321. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [96.16 KB] -
27.04.2022 FA 0141081401. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [84.66 KB] -
27.04.2022 FA 7565622349. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [80.36 KB] -
27.04.2022 FA 32200049. Oprava odvodnenia kalu. HYDROTECH, a.s. pdf    [78.16 KB] -
27.04.2022 FA 7131778643. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [51.25 KB] -
27.04.2022 FA 8303539539 Poplatky za telekomunikačné služby. Slovak Telekom, a. s. pdf    [72.05 KB] -
27.04.2022 FA VS 2022030. Vyúčtovanie prác vykonaných špeciálnym vozidlom MUT. Technické služby Zohor spol. s r.o. pdf    [66.67 KB] -
27.04.2022 FA 7191078014. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [50.38 KB] -
27.04.2022 FA 2022022. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku za 03/2022. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [58.5 KB] -
27.04.2022 FA 22FVS0288. Tovar. PLANT SERVICE s.r.o. pdf    [79.12 KB] -
27.04.2022 FA 620220199. Tovar. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pdf    [100.94 KB] -
27.04.2022 FA 2022 028. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV Lozorno. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [80.94 KB] -
27.04.2022 Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televĺziou Slovenska. RTVS pdf    [104.06 KB] -
27.04.2022 FA VS 20221296. lnštitút bezpečnosti práce s.r.o.. pdf    [57.48 KB] -
27.04.2022 FA VS 202203. Faktúra za orez zelene v obci Lozorno. Záhradkárstvo Peter Osuský pdf    [65.9 KB] -
27.04.2022 FA OF2022045. Predplabý vodomer ... ARAD Slovakia s.r.o. pdf    [84.93 KB] -
27.04.2022 FA VS 202203019. Prekládka klimatizácie Mitsubishi. VESKOM Slovakia, spol. s r.o. pdf    [77.5 KB] -
27.04.2022 FA VS 20220215. SOFOKLOK SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [84.67 KB] -
27.04.2022 FA VS 2022064. Oprava kal. čerpadla a súvisiace položky. FERDlNAND BELANSKÝ pdf    [68.19 KB] -
27.04.2022 FA VS 220338. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [71.39 KB] -
27.04.2022 FA 202220034. Aktualizácia webovej stránky za 03/2022. AWD Systems s.r.o. pdf    [54.89 KB] -
27.04.2022 FA VS 2022046. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 03/2022. Linden Law s.r.o. pdf    [56.28 KB] -
27.04.2022 FA VS 223358. e-školenie o odpadoch 2022. Odpadový hospodár s.r.o. pdf    [61.56 KB] -
11.04.2022 FA VS 2022027. Vyúčtovanie prác vykonaných špeciálnym vozidlom MUT. Technické služby Zohor spol. s r.o. pdf    [64.9 KB] -
24.03.2022 FA 2022 009. Odber a analýza odpadových vôct z ČOV Lozorno. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [72.99 KB] -
24.03.2022 FA 112201386. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [58.15 KB] -
22.03.2022 FA 2022040. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac február. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [62.28 KB] -
22.03.2022 FA 2022041. Spracovanie Účtovnej závierky a vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2021. DaKra - účtovníctvo, s.r.o. pdf    [71.48 KB] -
22.03.2022 FA 5220359. KUBOTA-KIT SET a ďalší tovar. Marián Šupa pdf    [87.95 KB] -
22.03.2022 FA 22010008. Údržba miestnych obecných komunikácií. Paušál 01.03.-15.03.2022. N.L. stav s.r.o. pdf    [74.78 KB] -
22.03.2022 FA F22062. Vypracovanie projektu, kód výzvy O PKZP- PO1-SC111-2021-72. Scholaris, s.r.o. pdf    [77.02 KB] -
21.03.2022 FA 282468981. CHLORNAN SODNY B NK3OL. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. pdf    [67.61 KB] -
21.03.2022 FA 284012893. Oprava základu dane. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. pdf    [59.2 KB] -
21.03.2022 FA VS 30220060. CS aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP... lnštitút bezpečnosti práce, s.r.o. pdf    [56.95 KB] -
21.03.2022 Rozhodnutie o výške nedoplatkov alebo výške preplatkov za rok 2021, Slovenský vodohospodársky podnik pdf    [261.81 KB] -
21.03.2022 FA VS 1350916358. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [68.84 KB] -
21.03.2022 FA 220308085. RW2022 S13/4, Lanko(Żx10m)+svorka(4ks)+rýchloupinák (2ks). TECHNOTRADING s.r.o. pdf    [81.25 KB] -
21.03.2022 FA 282468901. Objednávka z 07.03.2022. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. pdf    [76.73 KB] -
07.03.2022 FA 7585386865. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [80 KB] -
07.03.2022 FA 7585386863. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [77.17 KB] -
07.03.2022 FA 7585386841. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [95.87 KB] -
07.03.2022 FA 7141623116. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [52.99 KB] -
07.03.2022 FA 7103670658. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [50.09 KB] -
07.03.2022 FA 1222400056. Tovar. Karovič. s.r.o. pdf    [74.74 KB] -
07.03.2022 FA 22000074. Tovar. MASTREND, s.r.o pdf    [88.27 KB] -
07.03.2022 FA 128702022 SK01 Monitor a súvisiace položky. Commander Services s.r.o. pdf    [82.46 KB] -
07.03.2022 FA VS 220205. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [67.01 KB] -
07.03.2022 FA VS 2022015. Vyúčtovanie prác vykonaných špeciálnym vozidlom MUT. Technické služby Zohor spol. s r.o. pdf    [64.96 KB] -
07.03.2022 ZFA 7201009736. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner s.r.o. pdf    [68.95 KB] -
07.03.2022 FA 2022007. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku za 0122022. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [59.96 KB] -
07.03.2022 FA VS 20220010. Montáž podružného elektromeru - mäsiarstvo. PROELEKT s.r.o. pdf    [55.11 KB] -
07.03.2022 FA VS 2022075 Služby Energetického Manažmentu online za mesiac marec 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [65.2 KB] -
04.03.2022 FA VS 000322052. OIL, 4 L, MERETA 320. ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. pdf    [53.26 KB] -
04.03.2022 FA VS 22182001. Oprava HUBER Rotamat RoK4 na ČOV Lozorno. HUBER CS spol. s r.o. pdf    [83.32 KB] -
04.03.2022 FA VS 1222700173. Betón pre cementobetónové kryty vozoviek a súvisiace služby. Karovič, s.r.o pdf    [78.87 KB] -
04.03.2022 FA VS 20220018 Členský príspevok. Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky pdf    [77.73 KB] -
04.03.2022 FA VS 2022012 Dovoz šachty, sládka zeme,... MinibagerLozorno s. r.o. pdf    [50.57 KB] -
04.03.2022 FA VS 2022026. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 02/2022. Linden Law s.r.o. pdf    [58.84 KB] -
04.03.2022 FA VS 2022 009 Odber a analýza odpadových vôd z ČOV. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [71.79 KB] -
04.03.2022 FA VS .2022008. Realizované prípravné práce k stavbe na Zvončínskej ulici. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [70.94 KB] -
04.03.2022 FA VS 2022015 Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac 01/ 2022. DaKra - účtovníctvo, s.r.o. pdf    [66.89 KB] -
04.03.2022 FA VS 024 / 22. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [63.25 KB] -
04.03.2022 FA VS 412022. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Lozorno ZBERVAK, 1. kv. 2022 RNDr. Peter Vyskočil pdf    [52.6 KB] -
25.02.2022 FA 11/1/2022 Servis vozidla. Pavel Svitnič pdf    [68.81 KB] -
25.02.2022 FA 024/22 Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [62.55 KB] -
25.02.2022 FA VS 1221023. Aktualizácia programov za rok 2022. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [67.79 KB] -
25.02.2022 FA VS 22010004. Údžba miestnych obecných komunikácií. N.L. stav s.r.o. pdf    [78.83 KB] -
25.02.2022 FA VS 2022015. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac 01/ 2022. DaKra - účtovníctvo, s.r.o. pdf    [71.15 KB] -
25.02.2022 FA VS 22182001. Oprava HUBER Rotamat RoK4 na ČoV Lozorno. HUBER CS spol. s r.o. pdf    [83.08 KB] -
14.02.2022 FA VS 112201386. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [56.33 KB] -
14.02.2022 FA VS 2200162. Tovar a doprava. lng. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, Anna Čankyová - právny nástupca pdf    [61.18 KB] -
14.02.2022 FA 7642042548.Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [79.24 KB] -
14.02.2022 FA 7642042546, Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [78.85 KB] -
14.02.2022 FA 122008231. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner s.r.o. pdf    [97.93 KB] -
14.02.2022 FA 7112268342. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [52.24 KB] -
14.02.2022 FA 7220854542. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [51.29 KB] -
14.02.2022 FA VS 2022019. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 01/2022. Linden Law s.r.o. pdf    [52.97 KB] -
14.02.2022 ZF/2208125 Prístup k spoplatneným článkom v internetovým denníkom. PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. pdf    [53.81 KB] -
14.02.2022 FA OPF2022003. Fakturácia na základe objednávky. ARAD Slovakia s.r.o. pdf    [80.68 KB] -
14.02.2022 FA 1590948049. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [66.36 KB] -
14.02.2022 FA 0141080319. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [87.47 KB] -
14.02.2022 FA 2022002. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku za 01/2022. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [48.61 KB] -
14.02.2022 FA 7642042523.Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [97.64 KB] -
14.02.2022 FA 52612022 SK01 Monitor a súvisiace položky. Commander Services s.r.o. pdf    [81.94 KB] -
14.02.2022 FA 202220004. Aktualizácia webovej stránky za 01/2022. AWD Systems s.r.o. pdf    [56.13 KB] -
14.02.2022 FA VS 220074. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [70.03 KB] -
14.02.2022 FA VS 227026. Dodávka tovaru. Kasta plus, s.r.o. pdf    [75.23 KB] -
14.02.2022 FA VS 2022043 Služby Energetického Manažmentu online za mesiac február 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [65.5 KB] -
31.01.2022 FA VS 112200525. Prístup k intemetu_TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [61.04 KB] -
31.01.2022 FA VS 174257. Publikácie Aktualizácie 2022. PORADCA s.r.o. pdf    [63.28 KB] -
31.01.2022 FA VS 2022074. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac január 2022. ENMON APP s.r.o. pdf    [65.65 KB] -
31.01.2022 FA 7260043717. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [87.31 KB] -
31.01.2022 FA 7230792038. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [88.35 KB] -
31.01.2022 FA 7240721497. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [85.47 KB] -
31.01.2022 FA 7682054634. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [88.83 KB] -
31.01.2022 FA 7682054594. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [105.7 KB] -
31.01.2022 FA 7682054637. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [88.35 KB] -
31.01.2022 FV 2210028. Servisné služby za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. Zvac Systems s.r.o. pdf    [63.41 KB] -
31.01.2022 FA VS 20220015. SOKOFLOK. SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [86.93 KB] -
31.01.2022 FA VS 2022001. Kameň frakcia. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [71.54 KB] -
31.01.2022 FA VS 202250014. Dopravné výkony podľa priložených dokladov. Verejnoprospešné služby Stupava pdf    [59.29 KB] -
31.01.2022 FA VS 220118. Oprava a overenie vodomerov. MAHRLO. s.r.o. pdf    [80.89 KB] -
31.01.2022 FA VS 202250009. Dopravné výkony podľa priložených dokladov. Verejnoprospešné služby Stupava pdf    [69.78 KB] -
31.01.2022 FA VS 202250007. Dopravné výkony podľa priložených dokladov. Verejnoprospešné služby Stupava pdf    [58.9 KB] -
31.01.2022 FA VS 2022 004. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV Lozorno. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [84.1 KB] -
31.01.2022 FA VS 2022001. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac december 2021. DaKra - účtovníctvo, s.r.o. pdf    [67.04 KB] -
18.01.2022 FA 2242021. Nájom nebytových priestorov za rok 2021. Obec Lozorno. pdf    [57.79 KB] -
18.01.2022 FA 2232022. Nájom. Vodovodná a kanalizačná sústava za rok 2021. Obec Lozorno pdf    [58.01 KB] -
12.01.2022 FA 621 0386. Aktualizácia programov. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [71.13 KB] -
12.01.2022 FA 20210059. Elektroinštalačné práce - Vodáreň/ Vodojem + Revízie. PROELEKT s.r.o. pdf    [57.5 KB] -
12.01.2022 FA 202112070. Nákup a výmena napájacieho transformátora na alarmovom systéme v lokalite Vodárne Lozorno. PROFlLlNE Group, s.r.o. pdf    [70.12 KB] -
12.01.2022 FA 7112253270. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [51.94 KB] -
12.01.2022 FA 7121947062. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [53.1 KB] -
12.01.2022 FA 1370933825. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [61.91 KB] -
12.01.2022 FA 2021131. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku za 12/2021. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [48.29 KB] -
12.01.2022 FA 21010056. Zimná údrżba miestnych obecných komunikácií. N.L. stav s.r.o. pdf    [78.46 KB] -
12.01.2022 FA 0141080015. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [97.34 KB] -
12.01.2022 FA 8297313537 Poplatky za telekomunikačné služby. Slovak Telekom, a. s. pdf    [68.96 KB] -
12.01.2022 FA 2021200155. Aktualizácia webovej stránky za 12/2021. AWD Systems s.r.o. pdf    [54.76 KB] -
12.01.2022 FA 841152021. SK01 Monitor a súvisiace položky. Commander Services s.r.o. pdf    [77.73 KB] -
05.01.2022 FA VS 2021240. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 11/2021. Linden Law s.r.o. pdf    [59.75 KB] -
05.01.2022 FA VS 2021 116. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV Lozorno. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [75.95 KB] -
05.01.2022 FA VS 250 /21. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [66.63 KB] -
05.01.2022 FA VS 2021 1212. Akreditovaný odber a analýza vzorky odvodneného kalu. Oprava a nastavenie FM na riadenie dúchadla. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [86.23 KB] -
05.01.2022 FA VS 2021154. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac november 2021. DaKra - účtovníctvo, s.r.o. pdf    [62.98 KB] -
05.01.2022 FA VS 20214816. Soľ priemyselná kamenná 25kg - FEAST. FEAST s.r.o. pdf    [55.45 KB] -
05.01.2022 FA VS 794212021. SK222 Fleet management systems. Commander Services s.r.o. pdf    [106.9 KB] -
05.01.2022 FA VS 21010321. lnfotabula 1200x900mm, Zberný dvor. BohusIav Blecha - BoBo výroba reklamy pdf    [72.35 KB] -
05.01.2022 FA VS 211432. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [71.59 KB] -