LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Faktúry

Faktúry

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
03.03.2021 FA 20210136. SOKOFLOK61 GP. SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [77.04 KB] -
03.03.2021 FA 442021. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a verej. kanalizácie... RNDr. Peter Vyskočil pdf    [54.04 KB] -
03.03.2021 FA 130328. V zmysle rámcovej zmluvy o poskytovaní služby “KomTeS sledovanie“ č.57-1/2016 za 1/2021. Dodávateľ: KomTeS SK s.r.o pdf    [69.57 KB] -
03.03.2021 FA 32100017. Mazací tuk pre odstredivku. HYDROTECH, a.s. pdf    [69.41 KB] -
03.03.2021 FA 20210201. Kamerový systém - prenájom za február 2021. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [70.14 KB] -
03.03.2021 ZF 7101015728. Stravovacie poukážky. Up Slovensko, s. r. o. pdf    [69.65 KB] -
01.03.2021 FA 92601 05044. PZP za 26.05.2021-26.05.2022. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [124.6 KB] -
01.03.2021 FA 2021015. Spracovanie miezd a účtovníctva za 1-2021.DaKra - účtovníctvo, s.r.o. pdf    [77.4 KB] -
01.03.2021 FA 025 - 2021. Dodanie a inštalácia dávkovacleho čerpadla vo vodárenskom zdroji Lozorno. Filtračné technológie spol. s r.o. pdf    [64.8 KB] -
18.02.2021 FA 2021VF010. Servisný výjazd. lNŠTALÁCIE TZB, a.s. pdf    [82.59 KB] -
18.02.2021 FA 020 / 21. Odber a analýza vzorky pitnej vody v rozsahu úplného rozboru. AquaLaB s. r. o. pdf    [63.88 KB] -
18.02.2021 FA 210178. Tovar. MAHRLO, s.r.o. pdf    [75.66 KB] -
18.02.2021 FA 01-0212020. Právne poradenstvo v súvislosti s prípravou dokumentov a zápisom zmeny v osobe štatútárneno orgánu a sídla spoločnostl v obchodnom registri. Mgr. Eugen Gronych pdf    [88.24 KB] -
18.02.2021 ZF 40/2021. Školenie Vodný zákon. EURÓPSKA VZDELÁVAClA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. pdf    [72.34 KB] -
18.02.2021 ZF 210800323. Kancelársky tovar. Slavomír Binčík - JUNIOR. pdf    [62.97 KB] -
18.02.2021 FA 20210058. Tovar. Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy pdf    [71.95 KB] -
18.02.2021 FA 1210138. Lekárnička a náplň. MG PZS, s.r.o. pdf    [49.95 KB] -
18.02.2021 FA2021003. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skl. FCC Zohor za 01-.2021. H. L. Stav spol. s r.o. pdf    [46.03 KB] -
18.02.2021 Nedoplatok RTVS pdf    [83.18 KB] -
18.02.2021 FA 0141074645. Zneškodnenie odpadu.FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [86.85 KB] -
18.02.2021 FA 8276980453. Pop!atky za telekomunikačné služby za 01/2021. Slovak Telekom, a. s. pdf    [68.12 KB] -
18.02.2021 FA 67712021. SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka. Commander Services s.r.o. pdf    [71.26 KB] -
18.02.2021 FA 1560627297. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [58.45 KB] -
18.02.2021 FA FV2021005. Faktúra za tovar. Falken, s.r.o. pdf    [74.31 KB] -
18.02.2021 FA 7103394386. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [48.35 KB] -
18.02.2021 FA 7210874937. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [98.1 KB] -
18.02.2021 FA 1211026. Zmluva č. A/3110/10/2011. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [69.4 KB] -
18.02.2021 FA VS 202101004. Kamerový systém prenájom za január 2021. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [73.75 KB] -
18.02.2021 FA 112101561. Poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static, marec 2021. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [67.41 KB] -
18.02.2021 FA 210065. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [64.43 KB] -
18.02.2021 ZF/2108126. Prístup k spoplatneným článkom v Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk, Voda-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo. PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. pdf    [54.4 KB] -
18.02.2021 FA 202020145. Aktualizácia webovej stránky za 01/2021. AWD Systems s.r.o. pdf    [59.89 KB] -
18.02.2021 FA 7721231848. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [84.16 KB] -
04.02.2021 FA 32000192. Prevádzkovanie/odborné zastupovanie pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie. HYDROTECH, a.s. pdf    [70.94 KB] -
04.02.2021 FA FV2110053. Servisná pohotovosť na EKASA system na rok 2021.Zvac Systems s.r.o. pdf    [83.36 KB] -
04.02.2021 FA 2021008. Spracovanie miezd a účtovníctva. DaKra - Účtovníctvo, s.r.o. pdf    [77.46 KB] -
04.02.2021 FA 7103386931. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [49.12 KB] -
04.02.2021 FA 21010018. Šablona 900x300 mm, dvojvrstvový plast, laser. Bohuslav Blecha- BoBo výroba reklamy pdf    [65.54 KB] -
04.02.2021 FA 112100557. Poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static, február 2021. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [70.17 KB] -
04.02.2021 FA 12100125. Brit gumový radlica City 15. Marián Šupa pdf    [88.78 KB] -
04.02.2021 FA 210018. Faktúra za tovar. MAHRLO, s.r.o. pdf    [72.07 KB] -
04.02.2021 FA 7532950617. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [101.68 KB] -
04.02.2021 FA 7721231811. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [104.86 KB] -
04.02.2021 FA 7721231850. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [83.71 KB] -
04.02.2021 ZF 7101009723. Stravovacie poukážky. Up Slovensko, s. r. o. pdf    [68.45 KB] -
04.02.2021 FA 2021018. Poskytnutie právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby, december 2020. Linden law s.r.o. pdf    [55.99 KB] -
04.02.2021 FA 32100001. Oprava dlúchadla Robuschi ES46/2P - ventitátor. HYDROTECH, a.s. pdf    [76.4 KB] -
04.02.2021 FA 1/2021 Dodanie smetnej nádoby 1 ks. Obec Lozorno pdf    [51.41 KB] -
04.02.2021 FA 7532950659. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [95.02 KB] -
18.01.2021 FA 7320026286. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [90.86 KB] -
18.01.2021 FA 753242020. SKO01 Monitor: SK On-line. Prenosná jednotka 1. Commander Services s.r.o. pdf    [68.37 KB] -