LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Faktúry

Faktúry

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
30.11.2020 FA 2020003. Úprava programového vybavenia pre zabezpečenie dátových prenosov na objektoch ČS a Vodojem. DMS Control System, s.r.o. pdf    [61.58 KB] -
30.11.2020 FA 2020004.Služby a náklady spojené s prevádzkou datového prenosu ČS a vodojem na GSM/GPRS od 01.01.2021 do 30.06.2021. DMS Control System, s.r.o. pdf    [61.63 KB] -
30.11.2020 FA 11396961. Prístup do webovej aplikácie ''KomTeS_Webdispečink'' mesačný paušál za SlM kartu prevádzka SK za 10/2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [76.29 KB] -
25.11.2020 FA 2020099. Realizované služby vrátane materiálu, na prípojke na Cintorínskej ulici v Lozorne, dňa 16. 11. 2021. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [83.37 KB] -
25.11.2020 FA 2020101. Realizované pohotovostné služby vrátane materiálu na prípojke kanalizácie na Karpatskej ulici v Lozorne dňa 17. 11. 2020. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [87.16 KB] -
25.11.2020 FA 2020100. Realizované služby na Záhradkárskej ulici v Lozorne, dňa 16. 11 . 2020. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [77.68 KB] -
25.11.2020 FA 86107990. Faktúra za publikácie Poradca, Daňové a nedaňové vydavky 2021. PORADCA s.r.o. pdf    [73.96 KB] -
25.11.2020 FA 52591505. Predplatné aktualizácií Úplné znenie zákonov. PORADCA s. r. o. pdf    [91.92 KB] -
25.11.2020 FA VS 5202133. Faktúra za tovar. Marián Šupa pdf    [139.59 KB] -
25.11.2020 FA VS 20611618. Faktúra za dodaný tovar. ARMAPLAST spol. s r.o pdf    [86.31 KB] -
25.11.2020 FA 7631632688. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [104.28 KB] -
10.11.2020 Servisná podpora k programovým produktom spoločnosti lNlSOFT s.r.o. na obdobie od 19.10.2020 do 9.11.2021. INISOFT s.r.o. pdf    [71.65 KB] -
10.11.2020 Elektromontážne práce a dodanie materiálu. QUAZAR SK s.r.o. pdf    [92.86 KB] -
10.11.2020 FA 228 / 20. Odber a analýza vzorky pitnej vody v rozsahu úplného rozboru. AquaLaB s. r. o. pdf    [71.53 KB] -
10.11.2020 Oprava miešadla čerpadla AS 0530.125 S17/2. HYDROTECH, a.s. pdf    [76.54 KB] -
10.11.2020 Zálohová FA 7001084591. Jedálne kupóny. Up Slovensko, s. r. o. pdf    [73.82 KB] -
10.11.2020 FA 2020159. Poskytnutie právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby, október 2020. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [60.37 KB] -
10.11.2020 Tovar - skrinky, sifon, drez... IKEA Bratislava, s. r. o. pdf    [59.6 KB] -
10.11.2020 Zhotovenie diela Kultúrny dom - úprava priestorov ŠK. N.L. stav s.r.o. pdf    [74.59 KB] -
10.11.2020 Náhrada škody za poškodenie telekomunikačného zariadenia spôsobenej v obci Lozorno. Slovak Telekom, a.s.. pdf    [67.74 KB] -
10.11.2020 Oprava frekvenčného meniča Danfoss. HYDROTECH, a.s. pdf    [75.54 KB] -
10.11.2020 Poskytnutie softvéru ENVITA SK. INISOFT s.r.o. pdf    [73.82 KB] -
10.11.2020 Dodanie materiálu pre úpravu odbočky vodovodu, uI. Karpatská k.ú.Lozorno. REMO-GAS s.r.o. pdf    [75.76 KB] -
10.11.2020 Tovar. KOBASEAL, s.r.o. pdf    [80.15 KB] -
10.11.2020 FA 5150221004. Faktúra za elektrinu - nedoplatok. ZSE Energia, a. s. pdf    [54.33 KB] -
10.11.2020 FA 7121754431. Faktúra za elektrinu - nedoplatok. ZSE Energia, a. s. pdf    [55.03 KB] -
10.11.2020 FA 7641595304. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [108.02 KB] -
09.10.2020 FA VS 1540600410. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [66.39 KB] -
09.10.2020 FA VS 202002. Práce v plynovej kotolni v priestoroch Zdravotného strediska v Lozorne. Peter Huraj pdf    [74.64 KB] -
09.10.2020 FA VS 2020084. Odvoz kalov z ČOV na skl. FCC Zohor za september 2020. H. L. Stav spol. s r.o. pdf    [50.33 KB] -
09.10.2020 FA VS 0141072604. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [100.49 KB] -
09.10.2020 FA VS 112009669. Poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static, november 2020. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [72.54 KB] -
09.10.2020 FA 7641595344. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [90.57 KB] -
09.10.2020 FA 099/2020. Oprava mulčovača. Jozef Vicena - Elektromontáže pdf    [78.89 KB] -
09.10.2020 FA VS 202020105. Aktualizácia webovej stránky za 9/2020. AWD Systems s.r.o. pdf    [60.38 KB] -
09.10.2020 FA VS11396217. Prístup do webovej aplikácie ''KomTeS_Webdispečink'' mesačný paušál za SlM kartu prevádzka SK za 9/2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [76.62 KB] -
09.10.2020 FA VS 88520432.Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. pdf    [80.33 KB] -
09.10.2020 FA VS 88520432.Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. pdf    [82.54 KB] -
09.10.2020 FA VS 202009067. Kamerový systém prenájom za september 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [75.07 KB] -
09.10.2020 FA VS 20010321. Vizitky cmyk Lozorno s.r.o, Schwaz, malá séria do 100 ks. Bohuslav Blecha - BoBo výroba reklamy. pdf    [66.85 KB] -
05.10.2020 FA VS 0822020. Kontrola požiarnych hydrantov na vodovode a odstránenie závad. PO - PROJEKT SK s.r.o. pdf    [97.74 KB] -
28.09.2020 FA 1400530992. Faktúra za služby. 02 Slovakia, s. r.o. pdf    [59.04 KB] -
18.09.2020 FA 7141431557.Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [57.14 KB] -
18.09.2020 FA 7161227272. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [56.93 KB] -
18.09.2020 FA 7171159526. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [56.23 KB] -
18.09.2020 FA 7641569923. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [102.64 KB] -
18.09.2020 FA 191 / 20. Odber a analýza vzorky pitnej vody v rozsahu voľný chlór, E. Coli, Koliformné baktérie. AquaLaB s. r. o. pdf    [66.74 KB] -
18.09.2020 FA 84193588. Poradca 2021 predplatné. PORADCA s. r. o. pdf    [104.04 KB] -
18.09.2020 FA 32000115. Oprava miešadla RW2022. HYDROTECH, a. s. pdf    [82.02 KB] -
14.09.2020 FA 20200523. Tovar. SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [88.38 KB] -
09.09.2020 FA 8765111962. Za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf    [80.69 KB] -
09.09.2020 FA 8765111968. Za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf    [81.01 KB] -
09.09.2020 FA 202008062. Kamerový systém prenájom za august 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [75.51 KB] -
09.09.2020 FA 1902020. Zabezpećovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Lozorno, vyžadovaných zo strany štátnej správy (ZBERVAK) - 3.kvartál. RNDr. P. Vyskočil pdf    [63.84 KB] -
09.09.2020 FA 2020077. Odvoz kalov z ČOV na skl. FCC Zohor za august 2020. H. L. Stav spol. s r.o. pdf    [52.16 KB] -
09.09.2020 FA 202020092. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [63.35 KB] -
09.09.2020 FA 112008628. Poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static, október 2020. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [75.02 KB] -
09.09.2020 FA 0141072085. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [101.05 KB] -
09.09.2020 FA 7641569961. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [92.42 KB] -
07.09.2020 Zálohová FA 7001068283. Jedálne kupóny. Up Slovensko, s. r. o. pdf    [72.43 KB] -
02.09.2020 FA 2020159. Poskytnutie právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby, august 2020. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [56.68 KB] -
02.09.2020 FA 173 /20 Odber a analýza vzorky pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLabB s.r.o. pdf    [65.62 KB] -
19.08.2020 FA 7681583612. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [107.31 KB] -
19.08.2020 FA 7103303105. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [56.75 KB] -
19.08.2020 FA 7131541370. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [56.16 KB] -
19.08.2020 FA 7112014143. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [55.98 KB] -
14.08.2020 FA 1370503476. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [66.83 KB] -
14.08.2020 FA 2020066. Odvoz kalov z ČOV na skl. FCC Zohor za júl 2020. H. L. Stav spol. s r.o. pdf    [53.27 KB] -
14.08.2020 FA 112007631. Poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static, september 2020. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [69.41 KB] -
14.08.2020 FA 7681583651. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s., pdf    [90.55 KB] -
14.08.2020 FA 11394754. Prístup do webovej aplikácie ''KomTeS_Webdispečink'' mesačný paušál za SlM kartu prevádzka SK za 7/2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [76.94 KB] -
14.08.2020 FA 0141071678. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [100.37 KB] -
14.08.2020 FA 8110616522. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel a.s. pdf    [74.52 KB] -
14.08.2020 FA 8110617105. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel a.s. pdf    [82.54 KB] -
14.08.2020 FA 202020082. Aktualizácia webstránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [57.15 KB] -
04.08.2020 FA 7001060334. Jedálne kupóny. Up Slovensko s. r. o. pdf    [70.32 KB] -
03.08.2020 FA200100097. Čistenie kanalizácie. SATIS. s.r.o. pdf    [60.44 KB] -
03.08.2020 FA 202007056. Kamerový systém prenájom za júl 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [71.56 KB] -
03.08.2020 FA 2020137. Poskytnutie právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby, júl 2020. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [56.28 KB] -
03.08.2020 FA 1020200190. Tovar.Chlormont s.r.o. pdf    [73.17 KB] -
03.08.2020 FA 11393999. Prístup do webovej aplikácie ''KomTeS_Webdispečink'' mesačný paušál za SlM kartu prevádzka SK za 6/2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [72.65 KB] -
17.07.2020 FA 202006049. Kamerový systém - prenájom za mesiac iún 2020. PROFILINE Group, s. r. o. pdf    [65.19 KB] -
22.07.2020 FA 2020049. Služby na zákazke prípojka na Karpatskej ulici v Lozorne 17. a 7. 2020. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [91.17 KB] -
17.07.2020 FA 119/6/2020. Servisné práce na vozidle. Pavel Svitnič pdf    [62.79 KB] -
16.07.2020 FA 7210862490. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia a.s. pdf    [56.28 KB] -
16.07.2020 FA 7103283570. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a.s. pdf    [58.18 KB] -
16.07.2020 FA 7121705414. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [58.98 KB] -
16.07.2020 FA 7522822463. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [108.46 KB] -
13.07.2020 FA 30200978. Kontrola hasiaceho prístroja. HASTEX spol. s r.o. pdf    [91.35 KB] -
13.07.2020 FA 32000082. Faktúra v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní/odbornom zastupovanĺ pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie. HYDROTECH a.s. pdf    [76.52 KB] -
13.07.2020 FA 7522822507. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s., pdf    [88.13 KB] -
08.07.2020 FA 0141071076. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [101.37 KB] -
08.07.2020 FA 112006674 platok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static, august 2020. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [70.06 KB] -
08.07.2020 FA 1350414256 Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [117.17 KB] -
08.07.2020 FA 2020057. Odvoz kalov z ČOV na skl. FCC Zohor za jún 2020. H. L. Stav spol. s r.o. pdf    [53.59 KB] -
03.07.2020 FA 8765062146 za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [73.74 KB] -
03.07.2020 FA 8765062140 za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [73.02 KB] -
03.07.2020 ZFA 700í052087. Jedálne kupóny. UP Slovensko s.r.o. pdf    [67.7 KB] -
03.07.2020 FA 202020067. Aktualizácia webstránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [58.81 KB] -
01.07.2020 FA 2020113. Poskytnutie právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby, jún 2020. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [61.22 KB] -
01.07.2020 FA 2020002. Služby spojené s prevádzkou dátového prenosu ČS a vodojem na GSM/GPRS 7/2020-12/2020. DMS Control System, s.r.o. pdf    [71.24 KB] -
01.07.2020 FA 200682. Tovar. MAHRLO, s.r.o. pdf    [74.58 KB] -
01.07.2020 FA 2200055. Zhotovenie vodovodnej odbočky DN l00/100 v dĺŽke 18 m ul. Karpatská . REMO-GAS s.r. o. pdf    [80.73 KB] -
01.07.2020 FA 32000070 Prečistenie aeračného systému. HYDROTECH, a. s. pdf    [82.13 KB] -
01.07.2020 FA VS 126/12 Odber a analýza dvoch vzoriek pitnei vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [69.15 KB] -
23.06.2020 FA 14/2020. Rekonštrukcia elektroinštalácie. ELRST spol. s r.o. pdf    [63.83 KB] -
23.06.2020 FA20000716. Materiál podľa Doklad č.:DL2001816. INŠTALMONT IN, s.r.o. pdf    [133.26 KB] -
18.06.2020 FA 6586375455. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. KOOPERATĺVA poisťovňa, a.s. pdf    [120.3 KB] -
16.06.2020 FA 7230762830. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [60.56 KB] -
16.06.2020 FA 601559564. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a.s. pdf    [111.51 KB] -
16.06.2020 FA 7151291877. Faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s. pdf    [58.69 KB] -
16.06.2020 FA 7131516249. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [57.2 KB] -
15.06.2020 FA 2020050. Vyúčtovanie prác vykonaných špeciálnym vozidlom MUT. Technické služby Zohor, spol. s r.o. pdf    [67.62 KB] -
15.06.2020 FA 106/20. Odber a analýza jednej vzorky pitnej vody v rozsahu úplného rozboru, odber a analýzu vzorky na rádiologické ukazovatele a troch vzoriek v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [71.45 KB] -
15.06.2020 FA 2020033. Realizované služby na zákazke prípojky na Karpatskej ulici v Lozorne, v obd. 08.-12.06.2020. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [107.69 KB] -
09.06.2020 FA 202020054. Aktualizácia webstránky za 5/2020. AWD Systems s.r.o. pdf    [58.02 KB] -
09.06.2020 FA 11393260. Prístup do webovej aplikácie ''KomTeS_Webdispečink'' mesačný paušál za SlM kartu prevádzka SK za 5.2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [74.68 KB] -
09.06.2020 FA 1420427235. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [113.69 KB] -
09.06.2020 FA 2020043. Odvoz kalov z ČOV na skl. FCC Zohor za máj 2020. H. L. Stav spol. s r.o. pdf    [55.06 KB] -
09.06.2020 FA - 0141070694. Zneškodnenie odpadu.FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [100.24 KB] -
08.06.2020 FA 7601559603. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [85.77 KB] -
08.06.2020 FA 2020091. Poskytnutie právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby, máj 2020. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [55.34 KB] -
08.06.2020 FA 8120532767 za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [74.47 KB] -
08.06.2020 FA 112005693. platok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static, júl 2020. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [68.95 KB] -
08.06.2020 FA 8120532761 za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [77.43 KB] -
08.06.2020 FA 1192020. Zabezpećovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Lozorno, vyžadovaných zo strany štátnej správy (ZBERVAK) - 2.kvartál. RNDr. P. Vyskočil pdf    [54.48 KB] -
08.06.2020 FA32000063. Oprava ventilátora v ČOV. HYDROTECH a. s. pdf    [78.24 KB] -
08.06.2020 ZFA 7001043801 Jedálne kupóny. UP Slovensko s.r.o. pdf    [65.95 KB] -
08.06.2020 FA 202005037. Kamerový systém - prenájom za máj 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [74.31 KB] -
21.05.2020 FA 7131512368. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [58.52 KB] -
21.05.2020 FA 7121687591. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [57.18 KB] -
21.05.2020 FA 71161197198. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [56.22 KB] -
21.05.2020 FA 7479911507. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [116.31 KB] -
21.05.2020 FA 20200283. SOKOFLOK 61 GP. SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [87.14 KB] -
21.05.2020 FA 2020/141 Faktúrujeme Vám za deratizáciu a dezinsekciu vykonanú 30.4.2020 v priestoroch ČOV. K-TRIDE spol. s r.o pdf    [63.85 KB] -
11.05.2020 FA 32000051. Servis dúchadla Aerzen. HYDROTECH a. s. pdf    [80.13 KB] -
11.05.2020 FA 1202300026. Betón a súvisiace služby. Karovič, s. r. o. pdf    [76.19 KB] -
11.05.2020 FA 202020041.Aktualizácia webstránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [60.2 KB] -
11.05.2020 FA 479911546. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [84.31 KB] -
11.05.2020 FA 0141070100. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko s.r.o. pdf    [100.07 KB] -
11.05.2020 FA 112004577. Poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static, jún 2020. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [71.62 KB] -
11.05.2020 FA 1310390075. Poplatky za služby mobilného operátora. O2 Slovakia s.r.o. pdf    [120.68 KB] -
06.05.2020 FA 2020028. Odvoz kalov z Čov Lozorno na skl. FCC Zohor za mar.2020. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [56.73 KB] -
06.05.2020 FA 5200545. Oprava a údržba strojov. Marián Šupa pdf    [95.64 KB] -
06.05.2020 FA 8745644136. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [76.41 KB] -
06.05.2020 FA 8745644142. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [76.26 KB] -
06.05.2020 FA 202004030. Kamerový systém - prenájom za apríl 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [75.8 KB] -
06.05.2020 FA 2020071. Poskytnutie právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [55.43 KB] -
06.05.2020 FA 074/20. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu úplného rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [66.87 KB] -
06.05.2020 Zálohová faktúra 7001036052. Jedálne kupóny. UP Slovensko s.r.o. pdf    [66.88 KB] -
06.05.2020 FA VSI 11392519. Prístup do webovej aplikácie ''KomTeS_Webdispečink'' mesačný paušál za SlM kartu prevádzka SK za 4.2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [71.8 KB] -
23.04.2020 FA 9260025497. Splátka poistného za obdobie 19.07.2020 - 19.07.2021 - PZP. UNIQA poisťovňa, a.s pdf    [186.84 KB] -
17.04.2020 FA 9260105048. Poistné za obdobie 31.05.2020 - 31.05.2021. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [121.54 KB] -
17.04.2020 FA 2020/53. Dezinfekcia vykonaná 16. 4. 2020 v priestoroch čističky. K-TRIDE spol. s r.o. pdf    [54.76 KB] -
17.04.2020 FA 7121670090. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [60.11 KB] -
17.04.2020 ZF VS 202050110. Doména lozornosro.sk a hosting pre doménu. AWD Systems s.r.o. pdf    [53.8 KB] -
17.04.2020 FA 7200916384. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [58.6 KB] -
17.04.2020 FA 7190972269. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [57.17 KB] -
17.04.2020 FA 7570161002. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [109.15 KB] -
08.04.2020 FA 2020/46. Dezinfekcia vykonanú 2.4.2020 v určených priestoroch čističky. K-TRIDE spol. s r.o. pdf    [55.25 KB] -
08.04.2020 FA 202020028. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [57 KB] -
08.04.2020 FA 112003602. Paušálny poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [67.14 KB] -
08.04.2020 FA 1420378345. Mesačné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [120.67 KB] -
08.04.2020 FA 11391779. Prístup do webovej aplikácie ''KomTeS_Webdispečink'' mesačný paušálza SlM kartu prevádzka SK. KomTeS SK s.r.o. pdf    [74.04 KB] -
08.04.2020 FA 8619810587. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [83.68 KB] -
08.04.2020 FA 7570161043. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [85.53 KB] -
08.04.2020 FA 8619810594. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [83.87 KB] -
08.04.2020 FA 0141069620. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko s.r.o. pdf    [100.82 KB] -
08.04.2020 FA 202003022. Kamerový systém - prenájom za marec 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [75.73 KB] -
08.04.2020 FA 2020020. Odvoz kalov z Čov Lozorno na skl. FCC Zohor za mar.2020. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [54.94 KB] -
08.04.2020 FA 2020/47. Dezinfekcia 26.3.2020 v určených priestoroch čističky. K-TRIDE spol. s r.o. pdf    [56.92 KB] -
01.04.2020 FA 32000033. Oprava ventilátora v ČOV. HYDROTECH a. s. pdf    [71.95 KB] -
01.04.2020 FA 200342. 2697 Dom. 420,Q3_4 DN 20, 165mm S420CUBE. MAHRLO, s.r.o. pdf    [76.05 KB] -
01.04.2020 FA 2020048. Poskytnutie právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [55.73 KB] -
30.03.2020 FA FV2010325. OPRAVA VT. Zváč Systems s.r.o. pdf    [80.19 KB] -
30.03.2020 FA 722020. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a kanalizácie v obci Lozorno - alikvotná časť za I. kvartál. RNDr. P. Vyskočil pdf    [56.78 KB] -
26.03.2020 FA 2020001. Služby spojené s prevádzkou datového prenosu ČS a vodojem na GSM/GPRS. DMS Control System, s. r. o. pdf    [68.57 KB] -
26.03.2020 FA 7581565715. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [87.76 KB] -
23.03.2020 FA 7131480805. Nedoplatok za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [56.9 KB] -
23.03.2020 FA 041/20. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [69.69 KB] -
23.03.2020 FA 11391051. Prístup do webovej aplikácie KomTes Webdispečink za 2/2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [78.23 KB] -
23.03.2020 FA 7141358750. Nedoplatok za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [56.99 KB] -
23.03.2020 FA 1201018. Aktualizácia programov podľa Zmluva č. A/3110/10/2011. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [82.15 KB] -
23.03.2020 FA 1020200056. Chlorňan sodný. Chlormont s.r.o. pdf    [66.71 KB] -
23.03.2020 FA 7171122565. Nedoplatok za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [55.67 KB] -
23.03.2020 FA 7581565676. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [109 KB] -
13.03.2020 FA 202020018. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [59.21 KB] -
06.03.2020 FA 112002606. Služba Prístup k internetu-TooWay lnfinite Static - apríl 2020. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [68.72 KB] -
06.03.2020 Zákazkový list, faktúra 19/2/2020. Pavel. Svitnič pdf    [73.9 KB] -
06.03.2020 FA 2020010. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skI. FCC Zohor za feb.2020. H. L.Stav spol. s r..o pdf    [54.76 KB] -
06.03.2020 FA 2112000131. Dodávka a inštalácia kompenzačnej jednotky. ZSE Energia, a.s. pdf    [84.19 KB] -
06.03.2020 FA 1600405323. Poplatky za služby mobilného operátora. O2 Slovakia s.r.o. pdf    [125.05 KB] -
06.03.2020 FA 0141069076. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [102.2 KB] -
06.03.2020 FA 8716556760. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [76.96 KB] -
06.03.2020 FA 8716556767. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [75.66 KB] -
06.03.2020 FA 9260105046.Splátka poistného za obdobie 26.05.2020 - 26.05.2021. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [128.49 KB] -
06.03.2020 FA 202002012. Kamerový systém - prenájom za mesiac február 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [70.83 KB] -
06.03.2020 Zálohová faktúra 7001020058. Jedálne kupóny. UP Slovensko s.r.o. pdf    [67.17 KB] -
02.03.2020 FA 32000016. Oprava kladkostroja. HYDROTECH a.s. pdf    [73.37 KB] -
02.03.2020 FA 030/20. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLAB s.r.o. pdf    [65.02 KB] -
02.03.2020 FA 2020026. Právne služby podľa zmluvy o poskytnutí právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [53.19 KB] -
24.02.2020 FA 9260105044. Splátka poistného za obdobie 26.05.2020 - 26.05.2021. PZP. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [118.72 KB] -
19.02.2020 FA 20008. Kontrola a servis klimatizačného zariadenia v kancelárii ČOV. Vlastimil Repaský - RETECH. pdf    [88.05 KB] -
19.02.2020 FA 1350294105. Poplatky za služby. 02 Slovakia, s.r.o. pdf    [113.73 KB] -
19.02.2020 Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby RTVS. pdf    [102.24 KB] -
19.02.2020 FA 1139329. Prístup do webovej aplikácie KomTes Webdispečink za 1/2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [88.96 KB] -
19.02.2020 FA 2020009. Vyúčtovanie prác vykonaných vozidlom MUT. Technické služby Zohor, spol. s r.o. pdf    [70.29 KB] -
19.02.2020 FA 7141344113. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [58.42 KB] -
19.02.2020 FA 202020007. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [59.65 KB] -
19.02.2020 FA 7121637030. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [59.93 KB] -
19.02.2020 FA 0141068551. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [101.59 KB] -
19.02.2020 FA 7161167228. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [58.01 KB] -
19.02.2020 FA 32000004. Oprava elektromotora dúchadla. HYDROTECH, a.s. pdf    [78.54 KB] -
19.02.2020 FA 7730809897. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [109.26 KB] -
19.02.2020 FA 202001. Vyhotovenie revíznej správy elektro: prípojka nn kanalizácia. RALK CONSULTTNG spol. s r. o. pdf    [91.02 KB] -
19.02.2020 FA 003/2020. Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu. Projekt: Prípojka NN - kanalizácia. ELEKTRA BŠ spot. s r. o. pdf    [84.57 KB] -
19.02.2020 FA 004/2020. Vypracovanie projektovej dokumentácie Projekt: Prípojka NN - kanalizácia. ELEKTRA BŠ spot. s r. o. pdf    [83.92 KB] -
19.02.2020 FA 112001553. Paušálny poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static.SOFTEL spol.s r.o. pdf    [78.9 KB] -
19.02.2020 FA 2020003. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skl FCC Zohor za jan.2020. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [54.25 KB] -
04.02.2020 FA 202001006. Kamerový systém - prenájom za január 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [70.49 KB] -
04.02.2020 FA 8764905447. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [138.94 KB] -
04.02.2020 FA 8764905454. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [141.41 KB] -
28.01.2020 FA FV2010078. Servisné služby. Zvac Systems s.r.o. pdf    [86.84 KB] -
28.01.2020 FA 20200028. SOKOFLOK 61 GP. SOKOFLOK SLOVAKIA, s. r.o. pdf    [84.1 KB] -
28.01.2020 FA 8429307054. Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu. SPP pdf    [84.79 KB] -
28.01.2020 FA 845í259040.Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu. SPP pdf    [80.73 KB] -
28.01.2020 FA 7581512998. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s., pdf    [112.75 KB] -
28.01.2020 FA 7581512999. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s.. pdf    [101.85 KB] -
22.01.2020 FA 1200080. Zaškolenie prvej pomoci. MG PZS s.r.o. pdf    [55.13 KB] -
22.01.2020 FA 111930. Vozidlová jednotka Vetronics 760 a súvisiace práce a služby. KomTeS SK s.r.o. pdf    [102.86 KB] -
20.01.2020 Zálohová faktúra 7001007180. Jedálne kupóny. Up Slovensko, s. r. o. pdf    [65.9 KB] -
20.01.2020 FA 7250060166 Faktúra za elektrinu - vyúčtovacia.. ZSE Energia a.s. pdf    [91.36 KB] -
20.01.2020 FA 7161163725 Faktúra za elektrinu. ZSE Energia a.s. pdf    [57.69 KB] -
20.01.2020 FA 7121630311 Faktúra za elektrinu. ZSE Energia a.s. pdf    [55.35 KB] -
20.01.2020 FA 7111910819.Faktúra za elektrinu. ZSE Energia a.s. pdf    [58.38 KB] -
15.01.2020 FA 8745519770. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [80.66 KB] -
15.01.2020 FA 8745519. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [79.83 KB] -
13.01.2020 FA 112000541. Paušálny poplatok za prístup k inteľnetu Tooway lnfinite Static.SOFTEL spol.s r.o. pdf    [77.9 KB] -
13.01.2020 FA 16003 56046. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [116.51 KB] -
04.02.2020 FA 2020005. Právne služby podľa zmluvy o poskytnutí právnej stužby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [53.05 KB] -