LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Faktúry

Faktúry

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
18.01.2022 FA 2242021. Nájom nebytových priestorov za rok 2021. Obec Lozorno. pdf    [57.79 KB] -
18.01.2022 FA 2232022. Nájom. Vodovodná a kanalizačná sústava za rok 2021. Obec Lozorno pdf    [58.01 KB] -
12.01.2022 FA 621 0386. Aktualizácia programov. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [71.13 KB] -
12.01.2022 FA 20210059. Elektroinštalačné práce - Vodáreň/ Vodojem + Revízie. PROELEKT s.r.o. pdf    [57.5 KB] -
12.01.2022 FA 202112070. Nákup a výmena napájacieho transformátora na alarmovom systéme v lokalite Vodárne Lozorno. PROFlLlNE Group, s.r.o. pdf    [70.12 KB] -
12.01.2022 FA 7112253270. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [51.94 KB] -
12.01.2022 FA 7121947062. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [53.1 KB] -
12.01.2022 FA 1370933825. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [61.91 KB] -
12.01.2022 FA 2021131. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skládku za 12/2021. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [48.29 KB] -
12.01.2022 FA 21010056. Zimná údrżba miestnych obecných komunikácií. N.L. stav s.r.o. pdf    [78.46 KB] -
12.01.2022 FA 0141080015. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [97.34 KB] -
12.01.2022 FA 8297313537 Poplatky za telekomunikačné služby. Slovak Telekom, a. s. pdf    [68.96 KB] -
12.01.2022 FA 2021200155. Aktualizácia webovej stránky za 12/2021. AWD Systems s.r.o. pdf    [54.76 KB] -
12.01.2022 FA 841152021. SK01 Monitor a súvisiace položky. Commander Services s.r.o. pdf    [77.73 KB] -
05.01.2022 FA VS 2021240. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 11/2021. Linden Law s.r.o. pdf    [59.75 KB] -
05.01.2022 FA VS 2021 116. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV Lozorno. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [75.95 KB] -
05.01.2022 FA VS 250 /21. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [66.63 KB] -
05.01.2022 FA VS 2021 1212. Akreditovaný odber a analýza vzorky odvodneného kalu. Oprava a nastavenie FM na riadenie dúchadla. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [86.23 KB] -
05.01.2022 FA VS 2021154. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac november 2021. DaKra - účtovníctvo, s.r.o. pdf    [62.98 KB] -
05.01.2022 FA VS 20214816. Soľ priemyselná kamenná 25kg - FEAST. FEAST s.r.o. pdf    [55.45 KB] -
05.01.2022 FA VS 794212021. SK222 Fleet management systems. Commander Services s.r.o. pdf    [106.9 KB] -
05.01.2022 FA VS 21010321. lnfotabula 1200x900mm, Zberný dvor. BohusIav Blecha - BoBo výroba reklamy pdf    [72.35 KB] -
05.01.2022 FA VS 211432. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [71.59 KB] -