LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Fotogaléria » Porucha na vodovodnom potrubí Dlhá ul. 9. 4. 2018

Porucha na vodovodnom potrubí Dlhá ul. 9. 4. 2018

Dňa 9.4.2018 na dispečing LOZORNO spol. s r.o. bola nahlásená havária na vodovodnom potrubí. Na miesto sa dostavili pracovníci údržby spolu s konateľkou spoločnosti. Voda z cestného telesa striekala do výšky cca. 1,5 m. Po rozbití asfaltového povrchu vozovky a mramorovej dlažby p. Bertovičovej, bolo zistené po dĺžke 0,7 m prasknuté hlavné potrubie a cesta podomletá prítokom unikajúcej vody do1,5 m. Nakoľko sa jednalo o dlhodobé unika-nie vody z potrubia a následné vytlačenie vody na povrch, voda podomlela aj cestné teleso. Potrubie bolo vymenené a opravené, nad potrubím riadne zasypané a zhutnené.
Po terajších výdatných dažďoch sa povrch cesty vydul. Príčina je, že pod asfaltom nie je od-borne urobené lôžko /zásyp makadamom, uvibrované....../ je nutné, časť vozovky odstrániť, opraviť podložie a položiť nový asfalt. Tým sa predíde prípadnému prepadnutiu vozovky spô-sobeným prejazdom motorových vozidiel.

Protokol o havarijnom stave na Dlhej ulici

 

Predošlá Všetky fotografie Ďalšia

 - 15_103.jpg