LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Faktúry

Faktúry

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
04.12.2023 Prémiové podnikanie, zmluva 2110065386. PREMIUM INSURANCE COMPANY pdf    [78.83 KB] -
04.12.2023 FA VS 0801230218. Stavebné práce. COLAS Slovakia, a.s. pdf    [78.96 KB] -
04.12.2023 FA VS 112324473. Program OMEGA, rozšírenie. KROS, a.s. pdf    [60.01 KB] -
04.12.2023 VS 2409287678. Poistné. Generali Poisťovňa pdf    [125.28 KB] -
04.12.2023 VS 2409287679. Poistné. Generali Poisťovňa pdf    [127.13 KB] -
04.12.2023 FA VS 23064. Traktor a prídavné zariadenia. G-TECHNIK s. r. o. pdf    [73.15 KB] -
04.12.2023 FA VS 7171466344. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [46.13 KB] -
04.12.2023 FA VS 7010949981. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [45.25 KB] -
04.12.2023 FA VS 7131971854. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [47.62 KB] -
04.12.2023 Proforma faktúra 283115467. Chlornan Sodny. BRENNTAG pdf    [53.87 KB] -
04.12.2023 FA VS 231264. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [73.04 KB] -
04.12.2023 FA VS 23196. Služby VO - podpora triedeného zberu KO_Kancelársky kontajner - zakázka s nízkou hodnotou. Scholaris, s.r.o. pdf    [80.78 KB] -
04.12.2023 FA VS 231647. Stromy. PLANT SERVICE s.r.o. pdf    [77.25 KB] -
04.12.2023 FA VS 20230210. Účastnícky poplatok za účasť na seminári Združenie organizácií verejných prác SR pdf    [71.37 KB] -
04.12.2023 FA VS 2310004. Servis PC za mesiac október ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [59.06 KB] -
04.12.2023 FA VS 855172023. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [75.39 KB] -
04.12.2023 FA VS 2023088. Ventily, Kolená, hmoždinky... .Falken, s.r.o. pdf    [68.55 KB] -
04.12.2023 FA 0141090046. Zneškodnenie odpadu za 10/2023. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [94.7 KB] -
04.12.2023 FA VS 202320115. Aktualizácia webovej stránky za 10/2023. AWD Systems s.r.o. pdf    [52.57 KB] -
04.12.2023 FA VS 2023111. Dopravné služby nákl. autom s hydraulickou rukou za 10/2023. H. L. Stav spol. s r.o. pdf    [55.04 KB] -
04.12.2023 FA VS 2023629. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac november 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [63.2 KB] -
04.12.2023 FA VS 2023109. Odvoz odpadov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor, za október 2023. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [55.96 KB] -
04.12.2023 FA 8337914570. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [65.03 KB] -
04.12.2023 FA VS 42302223. Servisná odborná podpora typu STANDARD. INISOFT s.r.o. pdf    [72.44 KB] -
04.12.2023 FA VS 23FVS1399. Rastliny a koly drevené. PLANT SERVICE s.r.o. pdf    [80.08 KB] -
04.12.2023 FA VS 620230570. Mreža. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pdf    [66.84 KB] -
20.11.2023 FA VS 7010940161. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [45.64 KB] -
20.11.2023 FA VS 7240853789. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [45.31 KB] -
20.11.2023 FA VS 7010940162. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [46.8 KB] -
20.11.2023 FA VS 7240853790. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [45.72 KB] -
20.11.2023 FA VS 7240853791. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [46.99 KB] -
20.11.2023 FA VS 7010940163. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [43.26 KB] -
20.11.2023 FA VS 7010940164. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [45.21 KB] -
20.11.2023 FA VS 20230180. Účasť na kongrese Združenia organizácií verejných prác. Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky pdf    [75.44 KB] -
20.11.2023 FA VS 7010945288. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [45.65 KB] -
20.11.2023 FA 2023118. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac august. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [74.3 KB] -
20.11.2023 FA VS 2023154. Oprava kal. čerpadla. FERDINAND BELANSKÝ pdf    [85.77 KB] -
20.11.2023 FA VS 2023129. Vyúčtovanie prác vykonaných špec. vozidlom MUT. Technické služby Zohor, spol. s r.o. pdf    [75.85 KB] -
20.11.2023 FA VS 804972023. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [59.7 KB] -
20.11.2023 FA VS 231362. Zabezpečenie overenia DN 50-65, Opravy DN 65/50. MAHRLO, s.r.o. pdf    [64.81 KB] -
20.11.2023 FA VS 2023000073. Dovoz stromov a substrátu a súvisiace služby. Motocentrum Senec s.r.o. pdf    [63.49 KB] -
15.11.2023 FA VS 9260189077. Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov. 11.2023-11.2024. UNIQA poisťovňa pdf    [123.39 KB] -
25.10.2023 FA č. 123022138. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner, s.r.o. pdf    [96.1 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023148. Oprava kalového čerpadla. FERDINAND BELANSKÝ pdf    [81.28 KB] -
25.10.2023 Úhrada súdneho poplatku za zápis zmien v OR. pdf    [91.54 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023556. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac október 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [66 KB] -
25.10.2023 FA 1982023. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Lozorno ZBERVAK, 3. kv. 2023 RNDr. Peter Vyskočil pdf    [52.97 KB] -
25.10.2023 FA 2023114. Vyúčtovanie prác vykonaných špeciálnym vozidlom MUT. Technické služby Zohor spol. s r.o. pdf    [78.95 KB] -
25.10.2023 FA VS 231199. Oprava a overenie DN 20 domový vodomer. Diagnostika MNK. MAHRLO, s.r.o. pdf    [66.84 KB] -
25.10.2023 FA 2023106. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac august. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [63.25 KB] -
25.10.2023 FA VS230101938. Vaňový kontajner. ELKOPLAST Slovakia s.r.o. pdf    [77.9 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023125. Oprava miešadla. FERDlNAND BELANSKÝ pdf    [80.65 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023 091. Oprava a servis dúchadla. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [80.15 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023 103. Akreditovaný odber a rozbor vzorky kalu. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [81.72 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023214. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 09/2023. Linden Law s.r.o. pdf    [56.06 KB] -
25.10.2023 FA VS 231153. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [68.05 KB] -
25.10.2023 FA VS 000323415. OIL, 4L, MERETA 320. ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. pdf    [48.84 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023099. Odvoz odpadov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor, za september 2023. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [54.7 KB] -
25.10.2023 FA VS 202320103. Aktualizácia webovej stránky za 09/2023. AWD Systems s.r.o. pdf    [53.86 KB] -
25.10.2023 FA VS 762602023. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [77.9 KB] -
25.10.2023 FA 8336136742. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [67.71 KB] -
25.10.2023 FA VS 2309004 Servis PC za mesiac september ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [64.9 KB] -
25.10.2023 FA 0141089713. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [90.68 KB] -
25.10.2023 FA VS 7103889624. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [45.86 KB] -
25.10.2023 FA VS 7010938341. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [45.5 KB] -
25.10.2023 FA VS 7103891145. Faktúra za elektrinu - opravná faktúra. ZSE Energia, a. s. pdf    [48.97 KB] -
25.10.2023 FA VS 23182. Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v Lozorne, služby za mesiac august 2023. Scholaris, s.r.o. pdf    [77.77 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023050. Účtovné poradenstvo. CSS AUDIT, spol. s r. o. pdf    [67.85 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023 092. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV Lozorno. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [82.41 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023188. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 08/2023. Linden Law s.r.o. pdf    [59.36 KB] -
25.10.2023 FA VS 23000669. Poklopy ventilové voda. MASTREND, s.r.o. pdf    [78.99 KB] -
25.10.2023 FA 0141089313. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [66.51 KB] -
25.10.2023 FA VS 2023097. Odvoz odpadov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor, za august 2023. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [56.42 KB] -
25.10.2023 FA VS 1411397750. Mesačné poplatky O2. pdf    [79.02 KB] -
25.10.2023 FA č. 23/2023. Geodetické práce. Geodet Malacky s.r.o. pdf    [73.28 KB] -
25.10.2023 FA VS 7585848817. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [90.27 KB] -
25.10.2023 FA VS 7585848845. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [68.82 KB] -
25.10.2023 FA VS 7585848847. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [69.58 KB] -
11.10.2023 FA VS 2023077. Odvoz odpadov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor, za júl 2023. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [62.49 KB] -
11.10.2023 FA 8332589837. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [76.28 KB] -
11.10.2023 FA č. 123018964. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner, s.r.o. pdf    [102.03 KB] -
11.10.2023 FA 2023096. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac júl. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [71.38 KB] -
11.10.2023 FA VS 20235350. Dopravné výkony a vývoz odpadu. Verejnoprospešné služby Stupava. pdf    [67.17 KB] -
11.10.2023 FA VS 1551356558. Mesačné poplatky O2. pdf    [91 KB] -
11.10.2023 FA VS 10230661. Sada konektorov 144 ks. Luboš Šablica - Bulik - LS pdf    [67.87 KB] -
11.10.2023 FA VS 7652658899. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [93.84 KB] -
11.10.2023 FA VS 7652658926. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [79.94 KB] -
11.10.2023 FA VS 7652658927. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [79.99 KB] -
11.10.2023 FA 172/23. Odber a analýza vzorky pitnej vody v rozsahu min. rozboru. AquaLab s.r.o. pdf    [61.54 KB] -
11.10.2023 FA VS 2023054. Bager. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [59.22 KB] -
11.10.2023 FA VS 2023410. Hasiaci prístroj a súvisiace položky. HASHO spol. s r. o. pdf    [74.47 KB] -
11.10.2023 FA 401/2023. Vykonanie prác technika PO a ABT. LUKA TEAM s.r.o. pdf    [70.07 KB] -
11.10.2023 FA VS 2023426. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac august 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [67.74 KB] -
11.10.2023 FA VS 579882023. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [81.89 KB] -
11.10.2023 FA 20230033. Poradenské a konzultačné služby v oblasti kontrolingu, reportingu a cenovej regulácie vod. hosp. SR/MŽP SR. lng. Milan štefánik, MBA. - MSAC pdf    [62.13 KB] -
11.10.2023 FA VS 202323. Zrezávanie stromov v areáli školy, odvoz mačiny a údžba pri škôlke na Orechovej ulici. ZAHRADKÁRSTVO PETER OSUSKÝ pdf    [65.9 KB] -
11.10.2023 FA VS 2023020864 Oprava vozidla, práce a materiál. AUTO - ŠENY s.r.o. pdf    [155.69 KB] -
02.10.2023 FA 137/23. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu min. rozboru a jednej vzorky v rozsahu úplného rozboru. AquaLab s.r.o. pdf    [67.25 KB] -
02.10.2023 FA VS 10109. Sietka A1 biela 4ks. BRAJMAR TRADE, s.r.o. pdf    [65.3 KB] -
02.10.2023 FA VS 23090478. Servis a tovar. Aerzen Slovakia s.r.o. pdf    [99.98 KB] -
02.10.2023 FA VS 6586375455 od 26.08.2023 do 25.08.2024. PZP. Kooperatíva poisťovňa, a. s. pdf    [125.81 KB] -
02.10.2023 FA VS 23150. Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v Lozorne, služby za mesiac jún 2023. Scholaris, s.r.o. pdf    [85.35 KB] -
02.10.2023 FA VS 10230606. AGRO FilterWK31/4. Luboš Šablica - Bulik - LS pdf    [73.7 KB] -
02.10.2023 FA VS 202320094. Aktualizácia webovej stránky za 08/2023. AWD Systems s.r.o. pdf    [59.59 KB] -
02.10.2023 FA VS 670442023. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [85.86 KB] -
02.10.2023 FA VS 230994. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [73.15 KB] -
02.10.2023 FA 8334364454. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [79.7 KB] -
02.10.2023 FA VS 2308004 Servis PC za mesiac august. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [67.66 KB] -
02.10.2023 FA VS 7010926581. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [56.54 KB] -
02.10.2023 FA VS 7010926549. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [62.04 KB] -
02.10.2023 FA VS 1232701069. Betón. Karovič s.r.o. pdf    [75.76 KB] -
02.10.2023 FA VS 9127004044. Splátka poistného, poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov, 01.09.2023 - 31.08.2024, UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [138.45 KB] -
02.10.2023 FA VS 2023160. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 07/2023. Linden Law s.r.o. pdf    [61.44 KB] -
02.10.2023 FA VS 23000586. Tovar. MASTREND, s.r.o. pdf    [89.14 KB] -
02.10.2023 FA VS 2023495. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac september 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [75.45 KB] -
22.08.2023 FA VS 23010022. Zhotovenie chodníkov pred Kultúrnym centrom Lozorno. N.L. stav s.r.o. pdf    [76.23 KB] -
22.08.2023 FA 138/23. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody. AquaLab s.r.o. pdf    [62.35 KB] -
22.08.2023 FA VS 2023040. Materiál Vrátane dopravy na zemné práce k zákazke "Rozšírenie Zberného dvora". MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [57.25 KB] -
22.08.2023 FA VS 2023012. Zemné práce na stavbe Zvončínska prepad z vodojemu. DSK s.r.o. pdf    [64.29 KB] -
22.08.2023 FA VS 7191202217. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [55.68 KB] -
22.08.2023 FA 0141088391. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [103.91 KB] -
22.08.2023 FA VS 70109 15326. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [55.58 KB] -
22.08.2023 FA VS 7642572976. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [84.35 KB] -
22.08.2023 FA VS 7642572974. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [88.49 KB] -
22.08.2023 FA VS 7642572952. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [102.28 KB] -
22.08.2023 FA VS 20230200. Hostingové služby a poplatok za doménové meno lozornosro.sk. AWD Systems s.r.o. pdf    [71.7 KB] -
22.08.2023 FA VS 2230600422. Bloky LOZORNO, spol. s r.o., priamoprepis, 45, 50 blk. ŠEVT a.s. pdf    [74.01 KB] -
22.08.2023 FA VS 282488373. Tovar. BRENNTAG SLOVAKlA s. r. o. pdf    [77.39 KB] -
22.08.2023 FA VS 282488561. CHLORNAN SODNY B NK3OL. BRENNTAG SLOVAKlA s. r. o. pdf    [62.48 KB] -
22.08.2023 Faktúra - oprava základu dane 284028794. BRENNTAG SLOVAKlA s. r. o. pdf    [56.56 KB] -
22.08.2023 FA VS 23155. Služby VO podľa Zmluvy zo dňa 25. 4. 2023 o poskytovaní služieb. Scholaris, s. r. o. pdf    [83.83 KB] -
22.08.2023 FA VS 112304721. Vyžiadaná preprava zariadenia Tooway. SOFTEL spol. s r. o. pdf    [73.88 KB] -
22.08.2023 FA VS 230975. 597 Dom. MNR Q3_25 DN50 270mm LAM1005027. MAHRLO, s.r.o. pdf    [72.67 KB] -
22.08.2023 FA 2023088. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac jún. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [71.04 KB] -
22.08.2023 FA VS 23163. Služby VO podľa Zmluvy zo dňa 25. 4. 2023 o poskytovaní služieb - poskytnuté odborné služby za mesiac júl. Scholaris, s. r. o. pdf    [84.2 KB] -
22.08.2023 FA VS 2307004 Servis PC za mesiac júl. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [67.48 KB] -
22.08.2023 FA VS 202320084. Aktualizácia webovej stránky za 07/2023. AWD Systems s.r.o. pdf    [56.65 KB] -
22.08.2023 FA 0141088832. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [100.26 KB] -
22.08.2023 FA VS 230868. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [82.09 KB] -
22.08.2023 FA VS 230203. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [74.71 KB] -
22.08.2023 FA VS 2182023. Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov 69/2020 Vyúčtovanie za 2Q. Obec Lozorno pdf    [87.84 KB] -
22.08.2023 FA VS 7112449559. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [53.34 KB] -
22.08.2023 FA VS 7010919623. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [51.55 KB] -
22.08.2023 FA č. 123017637. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner, s.r.o. pdf    [106.19 KB] -
22.08.2023 FA VS 1591355439. Mesačné poplatky O2. pdf    [82.67 KB] -
22.08.2023 FA VS 23152. Služby VO podľa Zmluvy zo dňa 25. 4. 2023 o poskytovaní služieb. Scholaris, s. r. o. pdf    [81.6 KB] -
31.07.2023 FA 1441353245. Mesačné poplatky O2. pdf    [77.67 KB] -
31.07.2023 FA VS 7751679100. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [84.27 KB] -
31.07.2023 FA VS 7751679098. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [82.55 KB] -
31.07.2023 FA VS 7751679067. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [95.69 KB] -
31.07.2023 FA VS 10230489. Záhradná hadica 3/4 25m. Ľuboš Šablica - Bulik - LS pdf    [71.56 KB] -
31.07.2023 FA VS R:2023041. Zemné práce k zákazke Rozšírenie zberného dvora, Lozorno. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [118.32 KB] -
21.07.2023 FA VS 1015243. Práce, materiál a náhradné diely. MB SERVIS, s.r.o. pdf    [131.28 KB] -
21.07.2023 FA VS 5230894. Tovar. Marián Šupa pdf    [455.79 KB] -
21.07.2023 FA 0141087815. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [72.17 KB] -
21.07.2023 FA VS 2023060. Odvoz odpadov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor, za jún 2023. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [62.07 KB] -
21.07.2023 FA VS 20235256. Prenájom pracovnej vysokozdvižnej plošiny s obsluhou.Verejnoprospešné služby Stupava pdf    [61.01 KB] -
21.07.2023 FA VS 202320071. Aktualizácia webovej stránky za 06/2023. AWD Systems s.r.o. pdf    [60.02 KB] -
21.07.2023 FA VS 2306004 Servis PC za mesiac jún. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [74.12 KB] -
21.07.2023 FA VS 490862023. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [86.75 KB] -
21.07.2023 FA VS 230728. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [78.24 KB] -
21.07.2023 FA VS 2023734. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 06/2023. Linden Law s.r.o. pdf    [59.95 KB] -
21.07.2023 FA 8330814493. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [124.05 KB] -
21.07.2023 FA VS 2023363. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac júl 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [69.65 KB] -
21.07.2023 FA VS 9260025497. Splátka poistného, 19.07.2023 - 18.07.2024, PZP. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [142.46 KB] -
21.07.2023 FA č. 12301 5594. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner, s.r.o. pdf    [102.53 KB] -
13.07.2023 FA VS 2304004 Servis PC za mesiac apríl. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [64.23 KB] -
13.07.2023 FA VS 7010910341. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [49.31 KB] -
13.07.2023 FA VS 7151640947. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [57.96 KB] -
13.07.2023 FA VS 20230373. Trvalky. Ing. Martina Šášiková VlCTORlA pdf    [81.22 KB] -
13.07.2023 FA VS 112315903. Program OLYMP: Balík služieb STANDARD. KROS a.s. pdf    [68.68 KB] -
13.07.2023 FA VS 112315923. Program OMEGA: Balík služieb MlNl. KROS a.s. pdf    [67.15 KB] -
13.07.2023 FA VS 230109574. Tovar / archívny kontajner, orezávací nôž. Slavomír Binčík - JUNlOR pdf    [88.76 KB] -
13.07.2023 FA FST12001-23-001956. Tovar. Mountfield SK, s.r.o. pdf    [99.21 KB] -
13.07.2023 FA VS 2023058.Vrecovaný asfalt. ALL77 s.r.o. pdf    [70.55 KB] -
13.07.2023 FA VS 202313. Prepravné služby PrePat, s.r.o. pdf    [72.52 KB] -
13.07.2023 FA VS 2023 063. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV Lozorno. PANEMA Services, s.r.o. pdf    [78.46 KB] -
13.07.2023 FA VS 20230020. 2x zameranie prepadového odvodnenia k.ú-Lozorno a vyhotovenie geodetickej dok. GEOŠ - Ing. Peter Šuran, s.r.o. pdf    [75.22 KB] -
13.07.2023 FA VS 2023335. Revízia ručných hasiacich prístrojov a súvisiace práce. HASHO spol. s r. o. pdf    [87.28 KB] -
13.07.2023 FA 2023066. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac máj. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [75.29 KB] -
15.06.2023 FA VS 20230274. Trvalky. Ing. Martina Šášiková VlCTORlA pdf    [77.73 KB] -
15.06.2023 FA VS 23610721. Tovar. ARMAPLAST spol. s r.o. pdf    [88.05 KB] -
15.06.2023 FA VS 8100076390. Splátka poistného, 31.05.2023 - 30.05.2024, Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [144.64 KB] -
15.06.2023 FA 2023 22. Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a elektrickej inštalácie... Remez s.r.o pdf    [74.84 KB] -
15.06.2023 FA 2023062. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac apríl. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [71.84 KB] -
15.06.2023 FA 090/23. Odber a analýza jednej vzorky pitnej vody. AquaLab s.r.o. pdf    [64.55 KB] -
15.06.2023 FA VS 2023265. Kontrola podzemných a nadzemných hydrantov a súvisiace služby a práce. HASHO spol, s r. o. pdf    [73.73 KB] -
15.06.2023 FA VS 2023294. Tovar a služby. HASHO spol. s r.o. pdf    [85.88 KB] -
15.06.2023 ZF 7301012017. Stravovacie poukážky UpDéjeuner. Up Déjeuner, s.r.o. pdf    [70.53 KB] -
15.06.2023 FA VS 7595694555. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [94.96 KB] -
15.06.2023 FA VS 23003295.Tovar. AQUAPOND s.r.o. pdf    [74.44 KB] -
15.06.2023 FA VS 7595694579. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [77.83 KB] -
15.06.2023 FA VS 7595694581. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [79.78 KB] -
15.06.2023 FA Č. 111/5/2023. Oprava a materiál. Pavel Svitnič pdf    [58.7 KB] -
15.06.2023 FA VS 2023107. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 05/2023. Linden Law s.r.o. pdf    [56 KB] -
15.06.2023 FA VS 2023242. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac máj 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [66.92 KB] -
15.06.2023 FA 1182023. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Lozorno ZBERVAK, 2. kv. 2023 RNDr. Peter Vyskočil pdf    [56.02 KB] -
15.06.2023 FA VS 2023300. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac jún 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [67.53 KB] -
15.06.2023 FA VS 23027. Realizácia hydrogeoloického prieskumu Lozorno. VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [73.89 KB] -
15.06.2023 FA VS 2023050. Odvoz odpadov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor, za máj 2023. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [63.65 KB] -
15.06.2023 FA VS 202306001. Demontáż a spätnú montáž klimatizácie. VESKOM Slovakia, spol. s.r.o. pdf    [76.66 KB] -
15.06.2023 FA 1441331283. Mesačné poplatky O2. pdf    [80.71 KB] -
15.06.2023 FA VS 237192. Tovar Kasta plus, s.r.o. pdf    [85.4 KB] -
15.06.2023 FA VS 20230016. Poradenské a konzultačné služby. lng. Milan štefánik, MBA. - MSAC pdf    [62.09 KB] -
15.06.2023 FA VS 23000305. Tovar. MASTREND, s.r.o. pdf    [99.98 KB] -
15.06.2023 FA VS 20230315. SOKOFLOK. SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [82.15 KB] -
15.06.2023 FA VS 23119. Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v Lozorne. Scholaris, s.r.o. pdf    [81.66 KB] -
15.06.2023 FA VS 202320063. Aktualizácia webovej stránky za 05/2023. AWD Systems s.r.o. pdf    [56.98 KB] -
15.06.2023 FA VS 202305053. Zápis - Register partnerov verejného sektora a súvisiace služby. BAJO LEGAL, s.r.o. pdf    [52.25 KB] -
15.06.2023 FA VS 20230114. Účasť na celoslovenskom sneme Združenia organizácii verejných prác SR. pdf    [74.04 KB] -
15.06.2023 FA VS 230603. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [77.03 KB] -
15.06.2023 FA 83290441. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [67.66 KB] -
15.06.2023 VS 6002598827. PZP. Wüstenrot poisťovňa, a.s pdf    [126.3 KB] -
15.06.2023 FA VS 2305004 Servis PC za mesiac máj. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [72.03 KB] -
15.06.2023 FA VS 311862023. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [90.31 KB] -
15.06.2023 FA VS 8001415572. Splátka poistného, 01.06.2023 - 31.05.2024, Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [134.16 KB] -
15.06.2023 FA VS 400542023. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [79.04 KB] -
15.06.2023 FA VS 230075. Montáže a montážne plombovanie vodomerov. BMS servis s.r.o. pdf    [76.46 KB] -
15.06.2023 FA VS 2023035. Práce na prípojke Veternej ulici, Lozorno. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [54.2 KB] -
15.06.2023 FA VS 2023030. Čistenie lesa skládka Hlboká. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [47.8 KB] -
15.06.2023 FA VS 230657. Tovar. PLANT SERVICE s.r.o pdf    [84.33 KB] -
15.06.2023 FA VS 230687. Tovar. PLANT SERVICE s.r.o pdf    [80.56 KB] -
15.06.2023 FA VS 230487. Tovar. PLANT SERVICE s.r.o pdf    [86.01 KB] -
01.06.2023 FA VS 6622302914. Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia. Slovak Telekom, a.s. pdf    [58.45 KB] -
01.06.2023 FA VS 311862023. Monitor. SK On-line. Commander Services s.r.o. pdf    [77.65 KB] -
01.06.2023 FA VS 23000305. Tovar. MASTREND, s.r.o. pdf    [99.42 KB] -
01.06.2023 FA 062/23. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody. AquaLab s.r.o. pdf    [60.06 KB] -
01.06.2023 FA VS 202320052. Aktualizácia webovej stránky za 04/2023. AWD Systems s.r.o. pdf    [55.58 KB] -
01.06.2023 FA 8325502609. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [80.63 KB] -
01.06.2023 FA 8327270729 Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [71.64 KB] -
01.06.2023 FA 0141087445. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [97.33 KB] -
01.06.2023 FA 2023056. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac marec. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [70.47 KB] -
01.06.2023 FA VS 18412023. Vykonanie prác technika PO a ABT. LUKA TEAM s.r.o. pdf    [68.38 KB] -
01.06.2023 FA VS 2023067. Oprava kalového čerpadla a materiál. FERDlNAND BELANSKÝ pdf    [87.06 KB] -
01.06.2023 FA VS 2300214. Prenájom traktora Same Explorer. G-TECHNIK s. r. o. pdf    [67.06 KB] -
01.06.2023 FA VS 230618. 597 Dom Q3_25 DN50 270mm LAM10050270. MAHRLO, s.r.o. pdf    [73 KB] -
01.06.2023 FA VS 1472023. Alikvótna časť prenájmu objektu čističky dpadových Vôd (ČOV) za 01..09.2022 do 31.12.2022. Obec Lozorno pdf    [64.27 KB] -
01.06.2023 FA VS 112303168. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [77.12 KB] -
01.06.2023 FA VS 202309. Záhradné práce a materiál. SALAI s.r.o. pdf    [56.11 KB] -
01.06.2023 FA VS 1442023. Prenájom objektu čističky odpadových Vôd (ČOV). Obec Lozorno pdf    [64.92 KB] -
01.06.2023 FA VS 2023028. Práce na prípojke vody na Veternej ulici. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [59.4 KB] -
01.06.2023 FA VS 202310. Záhradkárstvo Peter Osuský pdf    [62.72 KB] -
01.06.2023 FA VS 202301. Doprava stromov. Pavol Dolník pdf    [42.96 KB] -
01.06.2023 FA VS 1232023. Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov 69/2020 Vyúčtovanie za 1Q. Obec Lozorno pdf    [66.29 KB] -
01.06.2023 FA 12300969. Tovar. Marián Šupa pdf    [85.6 KB] -
01.06.2023 FA VS 23010012. Zhotovenie chodníkov pred Kultúrnym centrom Lozorno. N.L. stav s.r.o. pdf    [77.83 KB] -
01.06.2023 FA VS 7701997214. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [76.75 KB] -
01.06.2023 FA VS 7701997191. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [95.29 KB] -
01.06.2023 FA VS 7701997212. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [81.79 KB] -
01.06.2023 FA VS 5627556. Trávnikové zmesy. Semenaonline, s.r.o. pdf    [54.9 KB] -
01.06.2023 FA VS 9260105044. Splátka poistného, 26.5.2023-25.5.2024, PZP. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [142.35 KB] -
01.06.2023 FA VS 9260105046. Splátka poistného, 26.5.2023-25.5.2024, Havarijné poistenie. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [141.51 KB] -
01.06.2023 FA VS 9260105044. Splátka poistného, 26.5.2023-25.5.2024, PZP. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [142.35 KB] -
01.06.2023 FA VS 1331267216. Mesačné poplatky O2. pdf    [82.27 KB] -
01.06.2023 FA VS 496706. Náhradný diaľkový ovládač. VAT Electronic s.r.o. pdf    [50.04 KB] -
01.06.2023 FA VS 23002379. Chlornan sodný. AQUAPOND s.r.o. pdf    [75.48 KB] -
01.06.2023 FA VS 10230302. STIHL 1 l, Ľuboš Šablica - Bulik - LS pdf    [70.44 KB] -
19.05.2023 FA VS 2023054. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 03/2023. Linden Law s.r.o. pdf    [60.61 KB] -
19.05.2023 FA 068 /23. Odber a analýza vzorky pitnej vody. AquaLab s.r.o. pdf    [62.69 KB] -
19.05.2023 FA VS 2023 038. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV. PANEMA Services s.r.o. pdf    [75.86 KB] -
19.05.2023 FA 0141087072. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [98.84 KB] -
19.05.2023 FA VS 2023022. Auto 4 hod.. MinibagerLozorno s. r. o. pdf    [56.14 KB] -
19.05.2023 Predaj motorového vozidla značky Škoda Praktik, Obec Lozorno pdf    [63.24 KB] -
19.05.2023 FA VS 2023033. Odvoz odpadov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor za apríl 2023. H.L.Stav spol. s r. o. pdf    [65.18 KB] -
19.05.2023 FA VS 2023077. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 04/2023. Linden Law s.r.o. pdf    [60.81 KB] -
19.05.2023 FA VS 7010903676. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [49.94 KB] -
19.05.2023 FA VS 7010903726. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [51.34 KB] -
19.05.2023 FA VS 230470. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [75.14 KB] -
19.05.2023 FA 137282023 SK01 Monitor a súvisiace položky. Commander Services s.r.o. pdf    [84.05 KB] -
19.05.2023 FA 2301 0538. Stravovacie poukážky. Up Déjeuner s. r. o. pdf    [102.02 KB] -
19.05.2023 FA VS 6113708825. Tovar. NAY a.s. pdf    [69.19 KB] -
19.05.2023 FA VS 1231703. Aktualizácia programov za rok 2023. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [70.3 KB] -
24.04.2023 FA : 035 /23. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru.. AquaLab s.r.o. pdf    [62.53 KB] -
24.04.2023 FA VS 53/2023. Vykonanie prác technika PO a ABT. LUKA TEAM s.r.o. pdf    [67.42 KB] -
24.04.2023 Dohoda o platbách nájomného o k zmluve č. LzF/21/80262. ČSOB Leasing, a..s. pdf    [113.36 KB] -
24.04.2023 FA VS 230254. Tovar. MAHRLO, s.r.o. pdf    [77.67 KB] -
24.04.2023 FA 6381247022952376710. Microsoft 365 Family. Microsoft lreland operations Limited pdf    [31.79 KB] -
24.04.2023 FA VS 20230023. Členský príspevok. Združenie organizácií verejných prác SR pdf    [73.58 KB] -
24.04.2023 Výzva na zaplatenie nedoplatku. RTVS pdf    [85.01 KB] -
24.04.2023 FA VS 2023003. Bager TB25O-5t - Práce pri rešt. Zorno na Zvončínskej. MinibagerLozorno s. r. o. pdf    [55.61 KB] -
24.04.2023 FA VS 23090067. Pravidelný servis dúchadla. Aerzen Slovakia s.r.o. pdf    [63.5 KB] -
24.04.2023 FA 024 - 2023. Servisná kontrola dávkovacieho čerpadla vo Vodárenskom zdroji Lozorno.Filtračné technológie spol. s r.o. pdf    [62.28 KB] -
24.04.2023 FA 2023012. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac január. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [65.08 KB] -
24.04.2023 FA VS 2023029. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 02/2023. Linden Law s.r.o. pdf    [56.92 KB] -
24.04.2023 FA VS 7553084563. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [94.68 KB] -
24.04.2023 FA VS 7553084587. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [81.78 KB] -
24.04.2023 FA VS 7553084589. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [79.83 KB] -
24.04.2023 FA VS 23610268. Tovar / kolená. ARMAPLAST spol. s r.o. pdf    [84.54 KB] -
24.04.2023 FA VS 23010002. Údržba miestnych komunikácií. N.L. stav s.r.o. pdf    [88.08 KB] -
24.04.2023 FA VS 7151599832. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [49.97 KB] -
24.04.2023 FA VS 7010884634. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [50.21 KB] -
24.04.2023 FA VS 2023 008. Odber a analýza odpadových vôd z ČOV. PANEMA Services s.r.o. pdf    [75.59 KB] -
21.04.2023 FA VS 1321219476. Mesačné poplatky O2. pdf    [75.58 KB] -
21.04.2023 FA VS 2023017. Vrecovaný asfalt a doprava. ALL77 s.r.o. pdf    [72.94 KB] -
21.04.2023 FA 123005904. Stravovacie poukážky. Up Déjeuner s. r. o. pdf    [105.64 KB] -
21.04.2023 FA VS 112301816. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [74.02 KB] -
21.04.2023 FA 462023. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Lozorno ZBERVAK, 1. kv. 2023 RNDr. Peter Vyskočil pdf    [52.17 KB] -
21.04.2023 FA VS 7533729555. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [75.87 KB] -
21.04.2023 FA VS 7533729557. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [76.13 KB] -
21.04.2023 FA VS 7533729534. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [93.07 KB] -
21.04.2023 FA 01121345. Indukčný senzor. Pepperl+Fuchs s.r.o. pdf    [67.56 KB] -
21.04.2023 FA VS 202320023. Aktualizácia webovej stránky za 02/2023. AWD Systems s.r.o. pdf    [59.11 KB] -
21.04.2023 FA VS 2302005. Servis PC za mesiac február. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [64.34 KB] -
21.04.2023 FA VS 2023010. Odvoz odpadov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor za február 2023. H.L.Stav spol. s r. o. pdf    [65.02 KB] -
21.04.2023 FA 0141086489. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [97.26 KB] -
21.04.2023 FA 2023015. Vyúčtovanie prác vykonaných špeciálnym vozidlom MUT. Technické služby Zohor spol. s r.o. pdf    [85.03 KB] -
21.04.2023 FA VS 7122080653. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [171.03 KB] -
21.04.2023 FA VS 7010889701. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [170.52 KB] -
20.04.2023 FA 2023034. Spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania za rok 2022. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [66.11 KB] -
20.04.2023 FA VS 1441284696. Mesačné poplatky O2. pdf    [72.03 KB] -
20.04.2023 FA VS 202305. Práce. Záhradkárstvo Peter Osuský pdf    [65.74 KB] -
20.04.2023 FA VS 20230166. SOKOFLOK 6l GP. SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o pdf    [81.1 KB] -
20.04.2023 FA VS 230383. Oprava a overenie DN 20 domový vodomer. MAHRLO, s.r.o. pdf    [76.91 KB] -
20.04.2023 FA VS 23010014. Údržba miestnych komunikácií. N.L. stav s.r.o. pdf    [76.34 KB] -
20.04.2023 FA VS 23000249. Tovar. MASTREND, s.r.o. pdf    [74.08 KB] -
20.04.2023 FA 123008891. Stravovacie poukážky. Up Déjeuner s. r. o. pdf    [102.24 KB] -
20.04.2023 FA VS 2023107. Plošná jarná deratizácia a dezinsekcia ČOV. Ecoder s.r.o. pdf    [70.08 KB] -
20.04.2023 FA VS 2023046 Oprava kábla na kal.čerpadle - Práce a materiál. FERDlNAND BELANSKÝ pdf    [71.78 KB] -
20.04.2023 FA VS 112302501. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [74.68 KB] -
20.04.2023 FA VS 202320037. Aktualizácia webovej stránky za 03/2023. AWD Systems s.r.o. pdf    [55.7 KB] -
20.04.2023 FA VS 20230033. Demontáž, výroba a montáž strojnotechnologického zariadenia pre 2 čerpad!á DN32 pre ČS Lozorno. Jaroslav Pavlík pdf    [74.83 KB] -
20.04.2023 FA 225492023 SK01 Monitor a súvisiace položky. Commander Services s.r.o. pdf    [78.78 KB] -
20.04.2023 FA VS 23000157. Tovar (rúry,kolená ... ). MASTREND, s.r.o. pdf    [91.72 KB] -
20.04.2023 FA VS 2023014. Kameň. MinibagerLozorno s. r. o. pdf    [53.16 KB] -
20.04.2023 FA VS 230393. Diagnostika MNK, oprava a overenie DN 20 domový vodomer. MAHRLO, s.r.o. pdf    [69.9 KB] -
20.04.2023 FA VS 2023125. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac marec 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [66.07 KB] -
20.04.2023 FA VS 20230034. Demontáž, výroba a montáž strojnotechno!ogického zariadenia pre 1 čerpadlo DN32 pre ČS Lozorno. Jaroslav Pavlík. pdf    [74.41 KB] -
20.04.2023 FA VS 230344. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [74.01 KB] -
20.04.2023 FA VS 0602023. Vyúčtovanie el. energie a plynu za 2022. Obec Lozorno. pdf    [65.78 KB] -
20.04.2023 FA VS 20230037. Výmena plavákového spínača č. 2 na ČS Lozorno. Jaroslav Pavlík pdf    [69.28 KB] -
12.04.2023 FA VS 13310259. Hnoj, substrát, mulčovacia kôra. Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby pdf    [136.74 KB] -
12.04.2023 FA 2023035. Spracovanie účtovníctva a miezd za mesiac február. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [87.17 KB] -
12.04.2023 FA VS 122023. Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu. ELEKTRA BŠ spol. s r. o pdf    [140.54 KB] -
12.04.2023 FA VS 132023. Vyhotovenie opakovanej revíznej správy bleskozvodu na ČOV. ELEKTRA BŠ spol. s r. o pdf    [82.56 KB] -
12.04.2023 FA 8323738176. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [125.26 KB] -
12.04.2023 FA VS 2303004. Servis PC za mesiac marec. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [69.16 KB] -
12.04.2023 FA 2023031. Vyúčtovanie prác vykonaných špeciálnym vozidlom MUT. Technické služby Zohor spol. s r.o. pdf    [181.24 KB] -
12.04.2023 FA VS 2023023. Odvoz odpadov z ČOV Lozorno na skládku FCC Zohor za marec 2023. H.L.Stav spol. s r. o. pdf    [129.53 KB] -
12.04.2023 FA VS 92601 95900. PZP. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [129.84 KB] -
12.04.2023 FA VS 23010007. Údržba miestnych komunikácií. N.L. stav s.r.o. pdf    [72.61 KB] -
12.04.2023 FA VS 7701968680. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [102.1 KB] -
12.04.2023 FA VS 7701968705. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [83.42 KB] -
12.04.2023 FA VS 7701968704. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [83.02 KB] -
12.04.2023 FA VS 2023184. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac apríl 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [70.02 KB] -
15.02.2023 FA 2023001. Spracovanie účtovníctva a miezd. DaKra účtovníctvo, s.r.o. pdf    [71.86 KB] -
15.02.2023 FA VS 1331198933 . Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [70.79 KB] -
15.02.2023 Zal FA VS 2123021949. Sprostredkovanie služieb a obchodu podl'a objednávky číslo 2123021949. REMOS spol. s r.o pdf    [60.24 KB] -
15.02.2023 FA 0141086053. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [98.09 KB] -
15.02.2023 FA 8321961667. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [67.8 KB] -
15.02.2023 FA VS 112301138. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [72.56 KB] -
15.02.2023 FA VS 230064. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [74.17 KB] -
15.02.2023 FA VS 2023004. Zmluvná doprava na skl.FCC Zohor. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [62.24 KB] -
15.02.2023 FA VS 2023067. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac február 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [64.44 KB] -
15.02.2023 Zálohová FA 2F/2308127. Prístup k spoplatneným čIánkom v internetových denníkoch odpady-portal.sk. pdf    [55.62 KB] -
15.02.2023 FA 51912023 SK01 Monitor a súvisiace položky. Commander Services s.r.o. pdf    [79.51 KB] -
15.02.2023 FA VS 2301005. Servis PC za mesiac január. ART-TEL SERVIS s.r.o. pdf    [67.51 KB] -
15.02.2023 FA VS 202320009. Aktualizácia webovej stránky za 01/2023. AWD Systems s.r.o. pdf    [57.5 KB] -
15.02.2023 FA VS 2023003. Poskytnutie právnej služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby, 01/2023. Linden Law s.r.o. pdf    [56.78 KB] -
13.02.2023 FA VS 230100001. Čistenie kanalizácie. SATIS, s.r.o. pdf    [59.29 KB] -
13.02.2023 FA FV2310049. EKASA mesačný poplatok servis do 48 hodín. Zvac Systems s.r.o. pdf    [76.71 KB] -
13.02.2023 Zálohová FA 7301003173. Stravovacie poukážky . Up Déjeuner s. r. o. pdf    [73.12 KB] -
13.02.2023 FA VS 2023002. Čistenie potrubia na ČOV Lozorno. KRTKO ZAHORIE s.r.o pdf    [70.51 KB] -
23.01.2023 FA VS 52604957. Záloha za predplatné publikácií. E-PORADCA pdf    [90.96 KB] -
23.01.2023 FA 922732022 SK01 Monitor a súvisiace položky. Commander Services s.r.o. pdf    [78.74 KB] -
23.01.2023 FA VS 221585. Prenájom zariadenia Canon na základe servisnej zmluvy. CanTechnology, s.r.o. pdf    [72.9 KB] -
23.01.2023 FA 0141085281. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [101.34 KB] -
23.01.2023 FA 0141085605. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [101 KB] -
23.01.2023 FA 8320176695. Poplatky za teIekomunikačné služby. Slovak Telekom, a.s. pdf    [64.74 KB] -
23.01.2023 FA VS 2023018. Služby Energetického Manažmentu online za mesiac január 2023. ENMON APP s.r.o. pdf    [65.1 KB] -
23.01.2023 FA VS 1541264373 . Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [72.04 KB] -
23.01.2023 FA VS 112300447. Prístup k intemetu TooWay lnfinite Static. SOFTEL spol. s.r.o. pdf    [71.92 KB] -
23.01.2023 FA VS 10220825. Autobatéria MaqnetiMareli 12/45 Ah. Ľuboš Šablica - Bulik - LS pdf    [70.09 KB] -
23.01.2023 FA 5222230. Tovar a práce. Marián Šupa pdf    [83.09 KB] -
23.01.2023 FA VS 7171364900. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [54.09 KB] -
23.01.2023 FA VS 7171364899. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [51.18 KB] -
23.01.2023 FA VS 7280044154. Vyúčtovacia faktúra za eIektrinu. ZSE Energia a.s. pdf    [82.22 KB] -
23.01.2023 FA VS 7181267 617. Vyúčtovacia faktúra za eIektrinu. ZSE Energia a.s. pdf    [83.35 KB] -
23.01.2023 FA VS 7290041552. Vyúčtovacia faktúra za eIektrinu. ZSE Energia a.s. pdf    [84.1 KB] -
23.01.2023 FA VS 282480856. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. pdf    [72.88 KB] -